Orpo om invandringsdebatten på Ständerhuset: Ingen har lämnat huset

”Otroligt svåra frågor” och ”knappast klart till fredag”, säger Petteri Orpo. Men alla förhandlare är kvar i huset, konstaterar han. 

Petteri Orpo har meddelat att partierna ska förhandla om de svåraste frågorna den här veckan. Men det arbetet blir knappast färdigt till fredag, meddelar han. 
Ingemo Lindroosingemo.lindroos@hbl.fi
22.05.2023 18:00 UPPDATERAD 22.05.2023 18:13
– Jag tror inte att vi blir klara till fredag. Men jag hoppas att vi under nästa vecka kan göra framsteg mot målet. Det här är otroligt svåra frågor, och vi tar den tid som behövs. Nu behöver förhandlarna uthållighet, sittmuskler och förmåga till kompromisser. Vi söker lösningar i svåra frågor, sade regeringssonderaren, Samlingspartiets ordförande Petteri Orpo.
Han kommenterade läget på en kort pressträff på måndag eftermiddag. 
Orpo har meddelat att de stora frågorna ska börja lösas under den här veckan. Till de svåra frågorna hör bland annat finansieringen, och nivån på besparingarna inom social- och hälsovården. 
Petteri Orpo fick frågan om hurdana diskussioner som har förts om invandringsfrågorna. 
– Under den här veckan börjar vi ha förberedande diskussioner och vi kommer att försöka skriva gemensamma riktlinjer, sade han. 
Tidigare på måndagen uppmärksammades en debatt mellan Sannfinländarna och SFP. Riikka Purra, ordförande för Sannfinländarna, riktade kritik mot en bloggtext som Anders Adlercreutz (SFP) hade skrivit, som Sannfinländarna tolkade att var riktad mot dem. 
På HBL:s fråga om andan i förhandlingarna svarar Petteri Orpo, med lite humor. 
– Åtminstone är alla förhandlare i huset, och förhandlar. Vi för förhandlingar helt normalt, och det är en bra sak, sade Orpo. 
Kommentaren kan tolkas som en hänvisning till en situation för en dryg vecka sedan, då Eva Biaudet (SFP) lämnade förhandlingsrummet för en stund, eftersom hon var missnöjd med hur de fördes. 

ANDRA LÄSER