Planerat datacenter i Oitans oroar: "Värdefulla sjöar och marker hotas av girighet"

Esbo stads och Fortums planer på ett datacenter för spillvärme väcker oro hos invånare i norra Esbo. Mark som används för jordbruk och friluftsliv hotas av datacentret på nästan 200 000 kvadratmeter.

Matti Oksanen och Antti Kauhala är oroade för att marker som används för rekreation och jordbruk hotas av ett datacenter.
22.02.2021 06:00 UPPDATERAD 23.02.2021 12:29
Vi träffar Matti Oksanen och Antti Kauhala en smällkall förmiddag i Oitans. Oksanen är bosatt i Oitans medan Kauhala har sina bopålar en bit ifrån, i Träskända i Esbo. De är oroade för Esbo stads och Fortums planer på att placera ett datacenter på ett område som flitigt används för jordbruk och rekreation.
– Vårt största bekymmer med datacentret är att det tär på miljön. Här finns Bodom träsk och Grundträsk som är värdefulla sjöar. Det dagvatten som kommer från datacentret kan förstöra sjöarna. Vi har inget emot centret, men dess placering är dålig. Varför inte placera det vid Käringmossen i stället, säger Oksanen.
Antti Kauhala förstår att staden och Fortum vill producera miljövänlig värme, men att man glömmer bort hur elen till datacentret produceras.
– Man har inte gett någon som helst förklaring till var elen produceras. Vi har inte fått något svar av Fortum eller staden. Ett datacenter som är nästan 200 000 kvadratmeter är inte en liten anläggning. Det finns en gammal detaljplan för området där man planerat industri, men det är ganska gammalmodigt att man planerar industri invid ett rekreationsområde, säger Kauhala.
Matti Oksanen och Antti Kauhala tycker att Esbo stad inte lyssnar på invånarna. Stadens dåliga ekonomi kräver snabbt byggande.
Oksanen undrar på ett större plan varför den nya generalplanen för norra och mellersta Esbo inte först görs färdig innan man planerar en placering av datacentret.
– Det är många som tycker att man kunde sätta stopp för byggandet i Esbo. Trivseln får ge vika när Esbo måste få bukt med sin usla ekonomi. Det är alltid någon chef som säger hur vi ska leva och bo, säger Oksanen.
Antti Kaikkonen, som är projektchef för datacentrets planering på Fortum, berättar att Esbo stad för tillfället detaljplanerar ett område vid Oitans för ett datacenter som framskrider enligt den tidsplan som staden gjort upp.
– Fortum för förhandlingar med potentiella operatörer av centret och det finns ett stort intresse. Det är meningen att spillvärmen från datacentret i framtiden ska stå för en stor del av fjärrvärmeutbudet på området som nu produceras med kol. Centret blir ett viktigt redskap för att minska på koldioxidutsläppen, säger Kaikkonen.
Oitans marker används för jordbruk och rekreation.
Datacentret i Oitans är en större del av en helhet där det också planeras ett center i Kolabacken i Kyrkslätt. Datacentret använder elenergi från den nordiska elmarknaden eller till exempel från vindkraftverk. Datorerna omvandlar energin till värme.
– Avsikten är att ta till vara värmen som sedan överförs med pumpar till fjärrvärmenätet. Fortum har tillsammans med Esbo stad ingått ett avtal där man sätter som mål att uppvärmningen ska vara koldioxidneutral i slutet av det här decenniet. Kolkraftverket i Finno ska läggas ner och ersättas av miljövänligare former där datacentren är viktiga delar.
Fortum och Esbo stad inledde samarbetet 2018 och målet var att hitta ett tillräckligt stort område där det är möjligt att få tillräckligt med elenergi. Området ska också vara nära det befintliga fjärrvärmenätet.
– Datacentret ska kopplas ihop med Fingrids elstation. Fingrid har som mål att öka elförsörjningen i huvudstadsregionen eftersom konsumtionen av el ökar. Fortums roll har varit att främja planeringen tillsammans med staden, samtidigt som vi säkrat lösningar för elnätet eftersom de är tidskrävande processer. Fortum har marknadsfört datacentren till olika operatörer som ska sköta driften. Vi har ingen roll i byggandet utan det är en fråga för den potentiella operatören. Vår uppgift blir att ta vara på värmen, säger Kaikkonen.
Datacentret skulle uppta en stor del av åkrarna i Oitans.

Finns det något beslut om vem som blir operatör?

– Nej. Och jag kan inte avslöja vem som visat intresse, men det kan jag säga att datacenterverksamhet är en av de mest växande industriformer i de nordiska länderna och det beror på att det finns mycket miljövänlig energi att tillgå.

Invånare i området uttrycker en oro för datacentret. Hur möter ni kritiken?

– Det är givetvis klart att miljön förändras. I planeringen har staden fäst uppmärksamhet vid friluftsområden, och jag tror att datacentret kommer att vara till nytta för invånarna och miljön. Utgångspunkten är att området en längre tid varit vikt för arbetsplatser. Det har bara varit en tidsfråga innan det kommer industriell verksamhet på området. Under planeringsprocessen har vi kommunicerat med lokalbefolkningen om vad en investering innebär, säger Kaikkonen.
Enligt Esbo stads tekniska direktör Olli Isotalo är datacentret viktigt för staden eftersom det ger en möjlighet att i ett tidigare skede stänga kolkraftverket i Finno.
– Fortum har sökt efter en plats och då har vi kommit fram till att Oitans är den bästa platsen utan att behöva göra alltför stora ändringar i fjärrvärmenätet. Jag vill ändå hävda att rekreationsmöjligheterna i Oitans inte försämras av ett datacenter. I stället försöker vi förbättra möjligheterna. Bortsett från några undantag skulle centret placeras på stadens mark. Vi för förhandlingar med de markägare som berörs, säger Isotalo.

Datacentret

Fortum planerar två datacenter i Esbo och Kyrkslätt som ska ta vara på spillvärme för fjärrvärmenätet. Det ena centret ska placeras i Oitans i Esbo och den andra i Kolabacken i Kyrkslätt.
Ett datacenter på 100 megawatt skulle enligt Fortum minska på koldioxidutsläppen med 250 000 ton per år.
Esbo stadsstyrelse beslöt 2019 att reservera en tomt för planeringen av datacentret.
Drygt 80 överklaganden har lämnats in mot datacentret.

ANDRA LÄSER