Stabil tillväxt gav ökad vinst för Aktia – fokus ligger på nya kunder i växande städer

Aktia Bank Abp redovisar en ökad vinst jämfört med 2018. – 2019 var en viktig etapp för utvecklingen och förnyandet av affärsverksamheten, säger vd Mikko Ayub.

Aktia redovisar ett starkt fjärde kvartal.
Ökad omsättning och sänkta kostnader ger ökad vinst för Aktia. Det jämförbara resultatet ökade från 65,4 miljoner euro 2018 till 68,2 miljoner 2019. Utvecklingen var positiv särskilt under det fjärde kvartalet.

ANDRA LÄSER