Tehys enkät: Fara för patientsäkerheten också på Attendo

Enligt personal finns samma problem vid Attendo som vid Esperi Care.

SPT/Erik Sandström
29.01.2019 18:10 UPPDATERAD 30.01.2019 09:57
Vårdfacket Tehy genomförde en enkätundersökning vid årsskiftet bland de medlemmar som arbetade för Attendo-koncernen, skriver Tehy i ett pressmeddelande. Utifrån svaren var det vanligt med för lite personal och det fanns brister i patientsäkerheten och när det gällde medicinering.
På enkäten svarade 300 av Tehys medlemmar, varav största delen arbetade med äldreomsorg. Sjuttio procent av de som svarade uppgav att de inte har tid att ta hand om patienternas behov. Över hälften, 56 procent, svarade att patientsäkerheten har varit hotad under de senaste sex månaderna. Många upplevde också att de var trötta på grund av arbetsmängden och alltför långa skift.
Enligt Tehy har Attendo sparat på personalutgifter och försämrat kvaliteten på arbetet. Vårdfacket skriver att svaren motsvarar resultaten från en motsvarande enkät bland Esperi Cares anställda.

ANDRA LÄSER