Mensemojin ska krossa tabun

En kampanj för att lansera en egen mensemoji pågår just nu. Syftet är att minska det rådande tabut kring menstruation som råder på många håll i världen och som försvårar flickors och kvinnors vardag.

Det vinnande förslaget. Mensemojin ska underlätta kvinnors kommunikation kring sin menstruation och skapa ökad medvetenhet om ämnet.
21.06.2017 12:41 UPPDATERAD 21.06.2017 16:36
Det är välgörenhetsorganisationen Plan International UK som satt i gång kampanjen om en mensemoji. I slutet av maj påbörjade organisationen en omröstning, där folk fick rösta fram den bästa mensemojin bland fem olika förslag. Över 54 600 personer röstade och det vinnande bidraget blev en bild på en trosa med två bloddroppar på.
Med sin kampanj vill organisationen minska på skammen och de många tabun som finns kring menstruation, och göra det lättare för kvinnor och flickor att kommunicera kring sin mens med familj, vänner och kolleger.
Stigmat kring mens är ännu stort på många håll i världen, både i väst och i utvecklingsländer. Enligt organisationens egen undersökning så känner sig 64 procent av kvinnorna i Storbritannien obekväma med att tala om sin mens tillsammans med manliga vänner, medan en av tio kvinnor kände sig obekväm att tala om det med sina kvinnliga vänner.
Plan International UK hänvisar även till Unescos undersökning, som visar att en av tio flickor i Afrika inte går till skolan under sin menstruation. Detta leder till högre bortfall från skolan bland flickor än bland pojkar.
Organisationen hoppas att deras kampanj skall visa att menstruation är något helt naturligt, normalt och något som man inte behöver skämmas för.
I en enkät gjord av organisationen svarade cirka hälften av kvinnorna mellan åldern 18-34 att de skulle använda sig av en mensemoji för att kommunicera kring sin menstruation, om en sådan fanns tillgänglig. Kvinnorna ansåg också att en mensemoji troligtvis skulle göra det lättare för dem att tala om sin menstruation.
Lucy Russell, chef för en kampanj för flickors rättigheter på Plan International UK förhåller sig realistisk men optimistisk till kampanjen.
– Vi är medvetna om att en emoji inte kommer att lösa alla problem och krossa tabun som finns kring kvinnors menstruation, men den kan sätta i gång en diskussion om ämnet. På detta sätt kan vi få en ökad medvetenhet om de utmaningar som flickor och kvinnor stöter på runtom i världen, något som bara är en bra sak.
För tillfället håller organisationen på att föra fram förslaget till Unicode consortium, det officiella organet som administrerar och distribuerar emojin internationellt. Där godkänns eller förkastas förslaget sedan efter omröstning.

ANDRA LÄSER