Det krävs ett ja, annars är det nej

Det är dags att skärpa lagstiftningen om sexualbrott. Sexuellt umgänge 2020 ska baseras på bägge parters uttryckliga vilja.

En arbetsgrupp presenterade på tisdagen – inte en dag för sent – en skärpning av lagstiftningen om sexualbrott. Det förslag som arbetsgruppen lade fram är bra, den sexuella integriteten stärks.

ANDRA LÄSER