Fortfarande allvarlig hotbild mot polisen – polisledningen förtegen eftersom offentlighet skulle förvärra situationen

Säkerheten kring landets polisstationer och patruller är fortsättningsvis höjd. Polisen är ytterst förtegen om vad hotet handlar om och meddelar att offentlighet tar effekten av skyddsåtgärderna och förhindrar polisen att eliminera hotet. Enligt Skyddspolisen, som Yle talat med, är situationen inte kopplad till Ukrainakrisen.

Polisen är förtegen om det allvarliga hotet som har fått polisen att vidta säkerhetsåtgärder.
Det mystiska hotet mot landets poliser kvarstår. I ett pressutskick meddelar polisen att situationen när det gäller hotet är oförändrad och att polisens beredskap fortsätter. Fortsättningsvis har polisen ökade säkerhetsarrangemang på polisstationerna, till exempel säkerhetskontroller då personer går in i polisens lokaler.
I en kommuniké skriver polisen att man är medveten om att "den nuvarande situationen och de tillhörande synliga säkerhetsarrangemangen kan förorsaka oro i samhället". Men åtgärderna är nödvändiga för att trygga säkerheten för personalen och för polisens kunder.
Enligt Yle kommer hotet inte från traditionell organiserad brottslighet, utan från någon annan som har tillgång till sprängämnen och automatvapen.
Polisen meddelar att man inte ger någon som helst ytterligare information om arten av hotet eller vilken instans som ligger bakom.
"Att hantera ärenden offentligt kan inte bara äventyra ansträngningarna att eliminera hotet, utan även undergräva effekten av skyddsåtgärderna. Dessutom är mycket av den relevanta informationen otvetydigt konfidentiell eller sekretessbelagd", skriver polisen och påminner om att den som röjer vad det är frågan om, kan bli straffansvarig.
Enligt Skyddspolisen, som Yle bett kommentera hotbilden, är hotbilden ändå inte kopplad till Ukrainakrisen. Den inte heller kopplad till det våld som riktats mot poliser i andra europeiska länder, däribland Frankrike.
Yle rapporterade i går att poliserna i och med hotet har uppmanats bära pistol också inne på polisstationerna. Tidigare har en del poliser gått beväpnade endast utanför polisstationen.
ANDRA LÄSER