Optimism som lösrycks från etik kan vara destruktiv

Jag läser: ”Med alla de kända tonfallen och gesterna förklarade han varför det varit nödvändigt att likvidera ett antal höga militärer. De var förrädare … de måst bort! ... Ett jublande, hänryckt vrål från alla dessa tiotusental. Nu blir alla orättvisor utraderade. Vår förnedring är bruten. … äntligen får vårt folk resa sig upp och hämnas all oförrätt”.

ANDRA LÄSER