Frihet, jämlikhet och lite barmhärtighet

Frihetens korridor är smal, vägen mot en ny egendomsregim är bred och det världen mest av allt skulle behöva vore ett jubelår med förlåtelse för skulder. Jan-Otto Andersson har läst tre högaktuella och nytänkande böcker om nationalekonomi.

14.06.2020 06:27 UPPDATERAD 20.07.2020 18:19
”Praktikens män, som tror sig vara opåverkade av intellektuella influenser, är i allmänhet slavar under någon avliden nationalekonom”, är ett ofta citerat uttalande av John Maynard Keynes – 1900-talets intressantaste nationalekonom och förespråkare av en statsmakt som för en aktiv finans- och stabiliseringspolitik.
Efter Keynes död 1946 styrdes ekonomierna i tre decennier utifrån hans teorier. Från slutet av 1970-talet övertogs kommandot av hans tidigare belackare Friedrich von Hayek och Milton Friedman, vilka regerade rätt suveränt både bland akademiska nationalekonomer och ledande politiker fram till finanskrisen 2008. Den marknadsliberala hegemonin varade ungefär lika länge som den keynesianska.
Under 2010-talet har emellertid ett nytänkande ägt rum inom nationalekonomin. Själv har jag berörts och inspirerats av tre nyutkomna verk som inte bara har något att säga om vår tid, utan som på olika sätt också återknyter till Keynes. De tre är The Narrow Corridor av Daron Acemoglu och James A. Robinson, Capital and Ideology av Thomas Piketty, och …and forgive them their debts av Michael Hudson.

ANDRA LÄSER