Grankulla visar vägen för bilrevolutionen – bara en ny bensinbil i oktober

I hela landet hade de nya elbilarna en marknadsandel på 20 procent. I Grankulla var motsvarande siffra 60.

Elbilarna tar en allt större marknadsandel bland de nya personbilarna.
Bilparken elektrifieras i allt snabbare takt. I oktober var nästan 40 procent av de nya personbilarna i Finland antingen elbilar eller laddhybrider, visar nya siffror från Statistikcentralen och Traficom. Elbilarna var nästan lika populära som de något förmånligare laddhybriderna som också använder fossila bränslen vid sidan om el.
Statstiken visar på rätt stora regionala skillnader.
I huvudstadsregionen leder Grankulla omvandlingen av bilparken till eldrivet. Här registrerades bara en ny bensinbil förra månaden. Det kan jämföras med sex nya elbilar och tre nya laddhybrider, vilket gör att elbilarna hade 60 procent och de eldrivna bilarna 90 procent av nybilsmarknaden i Grankulla.
I Helsingfors var elbilarnas andel 27 procent av de drygt 1 000 nyregistrerade bilarna i oktober och i Esbo 22 procent. Uppgifterna för Vanda saknas.
I Åbo var elbilarnas andel 24 procent, I Vasa 26 procent, i Borgå 23 procent medan Raseborg nådde upp till drygt 6 procent elbilar.
ANDRA LÄSER