Eckerös Birka väcker stort intresse

Rederi Ab Eckerö har under februari haft fyra spekulanter som inspekterat kryssningsfartyget Birka i Mariehamn. Intresset och aktiviteten har ökat, uppger rederiets vd Björn Blomqvist.

Rederi Ab Eckerö har under februari haft fyra spekulanter från Europa och Sydostasien som inspekterat kryssningsfartyget Birka i Mariehamn.
Katarina Koivistokatarina.koivisto@hbl.fi
01.03.2023 14:58 UPPDATERAD 01.03.2023 16:42
Rederi Ab Eckerö transporterade i fjol 93 procent fler passagerare än 2021 och redovisar ett positivt rörelseresultat för fjolåret. 
– Passagerarmängderna börjar vara tillbaka på samma nivåer som före pandemin, säger rederiets vd Björn Blomqvist.
Blomqvist gläds också över att en eventuell försäljning eller uthyrning av kryssningsfartyget Birka nu börjar ta fart. Fyra intressenter har under februari besökt Mariehamn för att inspektera fartyget. Birka har legat i hamn i Mariehamn i snart tre år sedan hon togs ur trafik under pandemin.
Vilka spekulanterna är och när en uppgörelse om Birkas framtid kan nås kan Blomqvist inte säga. Han säger sig inte vilja komma med någon prognos på den punkten, det gäller att se tiden an de kommande månaderna.
– Men det kan jag säga att ingen av de fyra intressenterna är Viking Line, säger Eckerös vd.
Viking Lines vd Jan Hanses har i intervjuer sagt att priset på Birka är högt satt. Det är inte heller något Blomqvist vill kommentera.

Nytta av såld Rosella

Rederi Ab Eckerö trafikerar en kortrutt mellan Eckerö på Åland och Grisslehamn i Sverige, rutten mellan Helsingfors och Tallinn och bedriver dessutom frakttrafik. Mest passagerare åker mellan Helsingfors och Tallinn, men kortrutten till Sverige är rederiets lönsammaste, omtalar Blomqvist.
Båda rutterna bidrog i fjol till resultatet i samma proportion som under ett normalt år, uppger vd. Med normalt år säger han sig avse ett år som motsvarar läget före coronapandemin.
– Vi har onekligen haft nytta av att Viking Line sålt Rosella och inte trafikerar kortrutten till Sverige, men inte så mycket som många kanske föreställer sig. Det finns många sätt att ta sig över Ålands hav, säger Blomqvist.
Han menar att Eckerö inte behöver mera volym på kortrutten. Den har trots konkurrensen med Rosella varit lönsam, påpekar han.
På rutten till Sverige räknar Eckerö i fjol med en marknadsandel för passagerare på 63 procent, jämfört med 58 procent året innan. I trafiken på Tallinn räknar rederiet med en marknadsandel för passagerare på 29 procent, även det en liten ökning jämfört med 2021.

Viking köpte in sig

Viking Line köpte i november i fjol in sig i Rederi Ab Eckerö med en andel på drygt 17 procent och har sedan dess också köpt mindre aktieposter. Vid årsskiftet var Viking Lines andel av aktierna 17,23 procent.
Det ägandet har på inget sätt påverkat Eckerös verksamhet, uppger Blomqvist.
Ökade passagerarvolymer och högre biljettintäkter gav rederiet en bättre lönsamhet i fjol än 2021. Totalt transporterade Eckerö drygt 2,6 miljoner passagerare under fjolåret.
Fraktvolymerna som var goda också under pandemin minskade något under fjolåret.
I sina framtidsutsikter konstaterar rederiet att kriget i Ukraina fortsättningsvis skapar osäkerhet. Bunkerpriset och kostnadsinflationen är högre än på mycket länge och värdet på den svenska kronan i förhållande till euron är fortsättningsvis svagt. 
Det är faktorer som inverkar mycket på resultatet, skriver rederiet i sin översikt. Trots det räknar Eckerö med att i år leverera ett starkare resultat än i fjol.

Fakta

Rederi Ab Eckerö 2022
Siffrorna i miljoner euro, fjolårets siffror inom parentes
Omsättning 185, 8 (122,9)
Rörelseresultat 4,1 (-38,1)

ANDRA LÄSER