Dorian slickar nu USA:s östkust – "livshotande stormsvall", varnar orkancentret

Miljontals invånare på USA:s ostkust riskerar att drabbas när Dorian drar norrut. Samtidigt rapporteras om en ny tropisk storm öster om Mexiko.

Freeport-bon Julia Aylen och hennes hund evakuerar sitt översvämmade hem på ön Grand Bahama i norra Bahamas.
Orkanen Dorian rör sig nu sakta åt nordväst från norra Bahamas och har nedgraderats från kategori 3 till 2. Men faran är långt ifrån över. De närmaste dagarna väntas orkanens öga följa USA:s ostkust – utan att gå in över land, men med potentiellt förödande konsekvenser.
"Livshotande stormsvall och farliga vindar väntas längs delar av Floridas ostkust, och Georgias, South och North Carolinas kuster", skriver orkancentrat NHC, och tillägger att risken även för Virginias del nu ökar.
Minst sju döda rapporteras från Bahamas, men myndigheterna befarar att fler har omkommit.
Livrädda invånare har uthärdat "fasansfulla dagar" i stormen, säger Bahamas premiärminister Hubert Minnis. Bilder tagna från luften visar stora skador med omfattande översvämningar – hus har förlorat sina tak, bilar ligger kullvälta och båtar har totalförstörts.

Hejdades av högtryck

Orkanen Dorian, som ursprungligen klassades som kategori 5 på den femgradiga skalan, är en av de kraftigaste orkanerna som uppmätts. Hittills har högre vindstyrkor bara registrerats en enda gång hos en orkan på Atlanten. Det var orkanen Allen, 1980. En annan sak som utmärker Dorian är att den har stannat så länge över ett landområde, vilket orsakat extra stora skador.
Misha Lundgren, meteorolog vid SMHI i Sverige, förklarar att det beror på att orkanen hamnade i kläm mellan ett högtryck i norr och ett lågtryck i väster. Lågtrycket har försökt försvaga orkanen och trycka den norrut, men där har högtrycket fungerat som en vägg och hindrat orkanen från att komma vidare.
"Nu kommer av allt att döma lågtrycket i väster att vinna kampen och dra orkanen norröver parallellt med Floridas ostkust innan den böjer av åt nordost, samtidigt som den försvagas", skriver Misha Lundgren i ett mejl till TT.

Golfströmmen påverkar

Tropiska stormar drivs av energi från varmt havsvatten. När de står stilla eller rör sig långsamt över havet försvagar de i vanliga fall sig själva, genom att de rör upp stora mängder kallt havsvatten. Men eftersom Dorian drar fram över Golfströmmen, där skiktet med varmt vatten är extra djupt, är denna bromsande effekt inte lika stark.
Enligt en studie som publicerades i tidskriften Nature 2018 finns det tecken på att tropiska stormar rör sig långsammare nu än tidigare. ”Detta som en följd av att atmosfärens cirkulationsmönster ändras till följd av uppvärmningen och försvagar den tropiska cirkulationen sommartid”, förklarar Misha Lundgren.

Fler oväder på väg

Under tisdagen bildades en tropisk storm öster om Mexiko, som fått namnet Fernand. Den väntas enligt USA:s orkancenter dra in över nordöstra Mexiko senare under dagen. Då finns risk för kraftiga skyfall och översvämningar – lokalt väntas upp till 450 millimeter regn.
Längre österut på Atlanten har ett oväder vuxit i styrka till en tropisk storm, Gabrielle, som nu befinner sig sydväst om Kap Verde.
Samtidigt rör sig den tropiska orkanen Lingling, som klassas till kategori 3, över Stilla havet på väg mot Japan och vidare mot Koreahalvön, där den väntas försvagas.
ANDRA LÄSER