Bokhandel kritiseras för maskulint farsdagsutbud

Böcker av män som ska läsas av män. Böcker med stora bokstäver på pärmarna. Kritiken mot bokhandlarnas och förläggarnas sätt att marknadsföra böcker inför fars dag har blossat upp.

I bokhandelns utbud inför fars dag finns många böcker för män.
05.11.2018 13:00 UPPDATERAD 06.11.2018 10:02
I ett blogginlägg riktar professorn i kulturhistoria vid Turun Yliopisto, Marjo Kaartinen, hård kritik mot Suomalainen kirjakauppa och ägaren Otavamedia. I en 12-sidig bilaga i det senaste numret av Suomen Kuvalehti, som också ges ut av Otavamedia, marknadsför bokhandeln böcker för pappor. Bara en av böckerna är skriven av en kvinna – Michelle Obama.
"Det är onödigt att försvara sig med att kvinnor inte kan skriva arga böcker om manlighet och krig – om det är det ni tänker att pappor i huvudsak vill läsa. I höstens bokskörd finns många böcker som är skrivna av kvinnor som kan intressera pappor. Kvinnor skriver deckare, krigsböcker, historia och biografier", skriver Kaartinen i sitt blogginlägg.
Hon tillägger: "Är det så att Suomalainen kirjakauppa och Otavamedia vill ge sken av att kvinnor inte är sakkunniga för män? Vill ni göra den kvinnohatande världsbilden än tydligare? En värld där kvinnan uppfattas tala om struntsaker som tolerans och där hon ska vara osynlig i en värld där hat, vapen och manlighet härskar. Jag besöker inte er bokhandel och köper inte era produkter om ni inte tar avstånd från den här världsbilden".
Suomalainen kirjakauppas verkställande direktör Minna Kokka säger att marknadsföringen inför fars dag inte har utgått från kön. Kokka tycker att det är synd att Kaartinen upplever marknadsföringen som enbart riktad till en manlig läsekrets.
– Vi marknadsför det som säljer. Inför fars dag är det böcker för och om män som säljer. Inför mors dag är läget det motsatta. Jag vill också understryka att vi i våra bokhandlar har på synlig plats många böcker skrivna av kvinnor och som kanske tilltalar en kvinnlig läsekrets, säger Kokka.
Suomalainen kirjakauppa är landets största bokhandelskedja med två affärer på Alexandersgatan i Helsingfors.
Enligt journalisten och författaren Philip Teir har trenden de senaste åren varit böcker med svarta pärmar och versaler med namn på män.
– Det beror till stor del på den finländska bokmarknadens och förläggarnas ovilja att tänka i nya banor. Bokhandlar och förlag samarbetar och då är det pengarna som styr. Ingen vill bryta trenden. Det kan stå 20 manliga biografier i bokhandelns hylla. Säkert kan man motivera det med det kommersiella, men samtidigt finns det en risk att marknaden blir övermättad. I Sverige skulle det vara otänkbart med ett så dominerande utbud av biografier som är så tydligt riktade till män, säger Teir.
Enligt honom existerar fortfarande tanken om att män inte läser och då måste man ge en bok som är lättläst.
– Det blir parodiskt när man i Finland trycker pärmar med stora bokstäver så att det ska bli så lättläst som möjligt. Idrottsbiografier och historieböcker säljer. Det är inget fel med storsäljande titlar för att man också ska kunna ge ut böcker som inte säljer så bra. Det är bara lite komiskt när alla pärmar med "Kimi" och "Jere" är bredvid varandra i bokhandlarna.

ANDRA LÄSER