Karelska förbundet larmade Skypo om misstänkt hybridoperation – okända krafter ”vill ha Karelen tillbaka”

Okända aktörer försöker blåsa liv i diskussionen om en återförening av Karelen med Finland eller ett självständigt Karelen. Karelska förbundet avråder från att svara på påstötar av okända ”karelska” aktörer och har kontaktat Skyddspolisen i ärendet.

Karelska förbundets ordförande Outi Örn säger att det under rådande världspolitiska omständigheter inte är rätt läge att diskutera ett återbördande av Karelen till Finland. Medlemmar i förbundets föreningar har den senaste tiden fått påstötar av okända aktörer som vill blåsa liv i frågan.
Maria Gestrin-Hagnermaria.gestrin-hagner@hbl.fi
03.01.2023 06:38 UPPDATERAD 03.01.2023 07:48
Medlemmar i Karelska förbundet har sedan senhösten fått påstötar om att de ska blåsa liv i diskussionen om en återförening av Karelen med Finland. Uppmaningarna har också handlat om att Karelen borde bli en självständig stat mellan Finland och Ryssland.
Påstötarna har skett via textmeddelanden eller sociala medier, till exempel Facebook. Meddelandena har ofta varit skrivna på dålig finska.
Kontakterna har också skett ansikte mot ansikte. Karelska förbundet har under senhösten och innan jul kontaktats av flera personer som fått påhälsning av en man som har rest runt i norra Finland. Mannen ska ha kopplingar till en förening som grundades i Stockholm 2012 och som verkar för ett självständigt Karelen.

ANDRA LÄSER