Pär Stenbäck: Jag hoppas att människosläktets överlevnadsinstinkt bidrar till att jordens framtid tryggas

Översvämning i oktober 2011 i staden Ayuthayanorr om Bangkok i Thailand.
15.09.2022 19:03
Under den gångna sommaren har vi serverats nyheter om extrem torka, väldiga skogsbränder och enorma översvämningar på olika håll i världen. Samtidigt har krigsnyheterna från Ukraina trots det dominerat nyhetsflödet. Ett år tidigare hade säkert många ansett coronaepidemin vara den största katastrofen i vår tid.
Om man vidgar perspektivet både framåt och bakåt är det knappast meningsfullt att rangordna katastrofer. Visserligen drabbar covid hela klotet, men även klimatkatastrofen har konsekvenser för hela mänskligheten. 
Publiciteten och engagemanget för olycksoffren varierar från land till land, från världsdel till världsdel. Ukraina kan glömmas i Afrika medan översvämningarna i Pakistan initialt skapar rubriker i USA och Europa, men återuppbyggnaden mister snabbt nyhetsvärde.

ANDRA LÄSER