Kritiken haglar över regeringens beslut att lägga ned familjeledighetsreformen – "Kan det bli mer tydligt att denna regering inte prioriterar jämställdhet?"

Regeringens misslyckande med familjeledighetsreformen beskrivs som en flopp. Anders Adlercreutz, Li Andersson, Anna Jungner-Nordgren, Hanna Halmeenpää och Viktor Kock skräder inte orden när de kritiserar misslyckandet.

Vänsterförbundets ordförande Li Andersson anser att misslyckandet med familjeledighetsreformen är ytterligare en av regeringens floppar.
10.02.2018 10:56 UPPDATERAD 10.02.2018 12:45
På fredagen föll regeringens planerade familjeledighetsreform. Familje- och omsorgsminister Annika Saarikko (C) meddelade att reformen skulle bli för dyr.
Beslutet att lägga ner reformen väcker gott om debatt. Röster från flera politiska partier och intresseföreningar kritiserar ministerns beslut.
SFP:s vice ordförande och riksdagsledamot Anders Adlercreutz anser att regeringen haft en felaktig utgångspunkt i beredningen av reformen.
– En reform av familjeledigheterna behövs för att förbättra jämställdheten, sysselsättningen, familjernas situationer och för att öka smidigheten på arbetsmarknaden. Dessa är målsättningar som gynnar oss alla. En av våra största utmaningar är en för låg sysselsättningsgrad. Expertisen är enig om att den här reformen behövs för att vårt samhälle som helhet ska vara konkurrenskraftigt, säger Adlercreutz i ett pressmeddelande.
Under sin halvtidsgranskning i fjol på våren beslöt regeringen att den eventuella familjeledighetsreformen skulle vara kostnadsneutral. Det vill säga, reformen skulle inte få kosta en cent.
– Regeringens inställning till reformen var från början fel. En reform av denna kaliber som medför positiv inverkan för hela samhället ska få kosta – att främja jämställdhet och sysselsättning ska kunna gå före kortsiktig kostnadsneutralitet, säger Adlercreutz, som hoppas att regeringen ska ta sitt förnuft till fånga.
SFP stöder den så kallade 6+6+6-modellen. Enligt modellen skulle båda föräldrarna få en egen familjeledighet på 6 månader. Därtill skulle föräldrarna sinsemellan kunna fördelar ytterligare 6 månader.

Andersson: Ytterligare en flopp

Vänsterförbundets ordförande Li Andersson är inne på samma spår. Hon beskriver misslyckandet med familjeledighetsreformen som ytterligare en av regeringen Sipiläs floppar.
– Jag är inte överraskad att regeringen förstörde sin reform genom att kräva att den är kostnadsneutral. Det här beskriver hela regeringsperiodens politik. Allt möjligt borde enligt regeringen reformeras, men ingen reform får kosta, säger Andersson i ett pressmeddelande.
Andersson efterlyser en lösning som möjliggör en mer flexibel och jämställd fördelning av familjeledigheterna. Det är möjligt endast genom att förlänga den inkomstrelaterade föräldraledigheten för den andra föräldern, för det mesta fadern. En dylik förändring kostar ändå pengar.
– Den här floppen visar att regeringen än färdig att investera pengar endast i inkomstöverföringar som riktas mot arbetsgivare och skattelättnader för höginkomsttagare. I jämställdhet, främjande av kvinnors sysselsättning, fäders möjlighet att tillbringa tid med familjen eller barnens välmående är man inte färdig att satsa en penni, säger Andersson.
Vänsterförbundet förespråkar också 6+6+6-modellen.

De gröna är besvikna

De gröna är besvikna på att Samlingspartiet och Centern misslyckats med reformen. Partiets vice ordförande och riksdagsledamot Hanna Halmeenpää säger att uppdateringen av Finlands familjepolitik inte kan vänta.
– Finland behöver reformer som ökar jämställdheten på ett familj- och barnvänligt sätt. Varken kvinnors ställning i arbetslivet eller fäders ställning hemma blir bättre utan en reform av familjeledigheten, säger Halmeenpää i ett pressmeddelande.
De gröna hade höga förhoppningar för reformen.
– Pappors kvotledighetet skulle stiga, mammors sysselsättning skulle främjas och familjeledigheten skulle bli mer flexibel. Regeringen lyckas inte åstadkomma något av detta. Regeringen målade in sig i ett hörn genom att ställa för höga krav på projektet. Samlingspartiet och Centern körde i sank en reform som är för viktigt för att köras i sank, säger Halmeenpää.
De gröna stöder 5+5+5-modellen som ett steg mot 6+6+6.

Kvinnoförbundet inte överraskat

Svenska kvinnoförbundets ordförande Anna Jungner-Nordgren är inte förvånad över utfallet. Kvinnoförbundet har hela tiden betonat att en ambitiös familjeledighetsreform måste få kosta.
– Kan det bli mera tydligt att denna regeringen inte prioriterar jämställdhet? Oenigheten regeringspartierna emellan är uppenbar och än en gång står det klart att konservativa krafter som De blå på ett häpnadsväckande vis tillåts agera bromskloss i utvecklingen av jämställdhet i Finland, säger Jungner-Nordgren i ett pressmeddelande.
Kvinnoförbundet förespråkar 6+6+6-modellen. Enligt förbundet skulle den gynna alla parter. I en familj med mamma, pappa och barn skulle mammans ställning på arbetsmarknaden, pappans ställning som vårdnadshavare och barnets relation till båda föräldrarna främjas.

Även FSD stöder 6+6+6

Finlands svenska socialdemokraters ordförande Viktor Kock tycker att beslutet att stoppa reformen är ogenomtänkt. Kock lyfter fram oenigheten inom regeringspartierna.
– Man borde väl inte längre förvånas av regeringens sjabblande. På samma sätt som representanter från Samlingspartiet nu går ut och kritiserar Centern för detta beslut gick representanter från Centern ut och kritiserade Samlingspartiet för ”aktiveringsmodellen”, säger Kock i ett pressmeddelande.
Han anser att regeringen miste sin legitimitet förra sommaren i samband med att Sannfinländarna splittrades och borde nu ta konsekvenserna för sina misslyckande och avgå.
– En modell som presenterats är 6+6+6-modellen. Den är ambitiös och en målsättning på sikt men kommer inte att genomföras med denna regeringsbas då inget, förutom skattesänkningar åt höginkomsttagare och privatisering, får kosta, säger Kock.

ANDRA LÄSER