Ska man använda munskydd i skolan? – olika rekommendationer råder i regionerna

I Österbotten har man förlängt munskyddsrekommendationen i skolorna till slutet av november. – Vi vet att också de som har fått två doser vaccin kan smittas av coronaviruset. Därför tycker vi att vi har en grund för vår rekommendation, säger ordföranden för coronasamordningsgruppen.

Rekommendationen om användning av munskydd i skolan varierar mellan regionerna.
Olika slags munskyddsrekommendationer för utbildning och småbarnspedagogik råder i Österbotten, Egentliga Finland, Nyland och Åland.
I till exempel Österbotten rekommenderas fortfarande användning av munskydd i skolor och läroanstalter från och med årskurs 6.
– För en vecka sedan förlängde vi rekommendationen till slutet av november, säger Maria Kinnunen, direktör vid Vasa sjukvårdsdistrikt och ordförande för Österbottens coronasamordningsgrupp.
Däremot slopade Nylands coronasamordningsgrupp sin allmänna munskyddsrekommendation i måndags för elever i årskurs 6 och uppåt. Enligt samordningsgruppen fastställs enskilda rekommendationer för munskydd kommunvis.
– Munskyddsrekommendationerna för skolor och småbarnspedagogik är i första hand kommunernas ansvar och därför kan det finnas skillnader mellan kommunerna, precis som det finns skillnader mellan kommunernas epidemiläge, säger Jari Petäjä, ställföreträdande chefsöverläkare vid Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt och ordförande för samordningsgruppen.

Ingen nationell rekommendation

Sedan slutet av september grundar sig inte längre Institutet för hälsa och välfärds rekommendation om munskydd på coronaepidemins olika faser. I stället har den enskilda människan ett större ansvar för att bedöma behovet.
Regionala myndigheter kan ändå ge rekommendationer utifrån epidemiläget i området.
Enligt Institutet för hälsa och välfärds och Undervisnings- och kulturministeriets bedömning har smittrisken varit liten inom småbarnspedagogiken och i skolorna. I en rekommendation från den 12 oktober uppger hälsomyndigheterna att det inte längre är nödvändigt med en nationell rekommendation om munskyddsanvändning inom verksamhetsområdet.

Används flitigt i Österbotten

Kinnunen säger att Österbotten fortfarande befinner sig spridningsfasen. Enligt Kinnunen är det ganska enkelt att använda munskydd i stället för att ge andra slags rekommendationer.
–  Vi vet att också de som har fått två doser vaccin kan smittas av coronaviruset. Därför tycker vi att vi har en grund för vår rekommendation, säger Kinnunen.
Hon framhåller ändå att det är upp till var och en om man använder munskydd eller inte.
– Men i Österbotten använder man ännu munskydd ganska flitigt, säger Kinnunen.

Incidensen är riktgivande

I Egentliga Finland rekommenderas också fortfarande alla elever över 12 år använda munskydd i skolan.
– Det är en rekommendation vilket innebär att man i kommunerna och skolorna kan bestämma själva om man följer den eller inte, säger Mikko Pietilä, chefsöverläkare vid Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt och ordförande för den regionala coronaförebyggande arbetsgruppen.
Pietilä säger att coronaläget i sjukvårdsdistriktet just nu är lite bättre. Incidensen, det vill säga antalet nya coronavirusfall per 100 000 invånare under de senaste 14 dygnen, ligger just nu lite under 110. Han påpekar att det ändå är en rätt hög siffra.
– Vi har också smittfall bland skolelever. Vi anser inte att det är så betungande att använda munskydd att man inte skulle kunna använda dem.
Enligt Pietilä beaktar man också vaccinationstäckningen inom coronasamordningsgruppen, men han framhåller att incidensen fortfarande är viktig.
– Det är inte så att incidensen nu plötsligt inte betyder något alls.
Enligt Pietilä går man igenom rekommendationerna varje vecka. Han kan inte uppskatta hur länge munskyddsrekommendationen kommer se ut på nuvarande sätt.
Mikko Pietilä, chefsöverläkare vid Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt och ordförande för den regionala coronaförebyggande arbetsgruppen, säger att incidensen fortfarande har betydelse då man beslutar om rekommendationer.

Ingen rekommendation på Åland

På Åland slopade man den allmänna rekommendationen om munskydd redan i augusti.
Ålands landskapsläkare Knut Lönnroth säger att man endast rekommenderade munskydd för elever i årskurs 7-9 under en begränsad period.
– Som grundprincip har vi tittat på smittläget, alltså incidenstalet. När det har varit lugnt – vilket det har varit under väldigt långa perioder – så har vi inte sett något skäl att ha den rekommendationen, säger Lönnroth.
Enligt Lönnrot har incidensen på Åland varit under 20 sedan augusti. Över 80 procent av personer över 12 år har dessutom fått två vaccindoser.
Knut Lönnroth, landskapsläkare på Åland, säger att man endast rekommenderade munskydd för elever i årskurs 7-9 under en begränsad period.

Munskyddsrekommendationen varierar

Sedan den 30 september grundar sig inte längre munskyddsrekommendationen på coronaepidemins olika faser, utan i huvudsak på människornas egen bedömning av situationen.
Munskydd rekommenderas fortfarande i offentliga inomhuslokaler där det finns mycket människor.
Rekommendationen riktas till personer över 12 år.
Institutet för hälsa och välfärd rekommenderar att i synnerhet personer som inte har fått två doser coronavirusvaccin använder munskydd.
Enligt Institutet för hälsa och välfärds och Undervisnings- och kulturministeriets rekommendation till anordnare av utbildning och småbarnspedagogik från den 12 oktober är det inte längre nödvändigt att ge en nationell rekommendation om användning av munskydd i dessa verksamhetsmiljöer.
Enligt rekommendationen får behöriga regionala och lokala myndigheter utfärda egna kompletterande eller mer begränsade rekommendationer som grundar sig på deras riskbedömning och befogenheter. Rekommendationen ska beakta den regionala och lokala epidemiologiska situationen.
De temporära bestämmelserna om åtgärder för att förebygga epidemin i lagen om smittsamma sjukdomar gäller fram till den 31 december i år.

Läget i regionerna

I Österbotten rekommenderas fortfarande användning av munskydd i alla offentliga lokaler och tillställningar, inklusive skolor och läroanstalter från och med elever i årskurs 6. Kommunerna avgör ändå om de följer rekommendationen.
I Nyland fastställs separata munskyddsrekommendationer för undervisningen kommunvis.
I Egentliga Finland rekommenderas elever i årskurs 6 och äldre att använda munskydd. Rekommendationen kan däremot övervägas i kommunerna.
På Åland upphävdes den allmänna rekommendationen om munskydd redan i augusti.
ANDRA LÄSER