Nu får det vara nog med vargens fräckhet

Man skulle nästan kunna tro att vargen har en förmåga att läsa av myndigheternas fatala misstag när det gäller rätten att skydda sig emot vargens härjningar!

Varg I tidningarna får vi se hur en ”varg” helt orädd står på en industritomt i Korsholm, Vasa, endast trettio meter ifrån huvudingången. Huvudets hållning och längden på svansen påminner mest om en tjeckoslovakisk varghund. Är det sådana hybrider som nu skall förses med sändarhalsband till en kostnad av minst 10 000 euro per styck?
Samma dag kommer en varg och går rätt igenom Solfs centrala delar, passerar endast ett stenkast ifrån tre barn som leker ensamma i skogen strax utanför deras hem. Polis tillkallas och pojken som var på besök frågar om han får cykla hem, men tillkallad polis avråder honom bestämt, eftersom det är förenat med fara.
Så skall vi då bara stillatigande se på när våra barns aktiviteter begränsas av en varg som borde vara inhägnad? Nu tycks det i stället vara så att det är våra barn som måste vara inhägnade!
Och varför har det blivit så? Jo därför att ett ivrigt, ja nästan tvångsmässigt lobbande, med hjälp av De grönas riksdagsledamöter, har lett till att vi nu står inför en situation som är i det närmaste ohållbar. Allting sker nu enligt vargens villkor, inte ens det faktum att vargen står och ser på när småbarn leker föranleder någon åtgärd ifrån myndigheternas sida.
Myndigheterna fortsätter att hävda att vargen är helt ofarlig för människan, trots att man innerst inne vet att så inte är fallet! Man vidhåller att vi snällt skall stå och se på när våra husdjur och jakthundar går en plågsam död till mötes. Möjligtvis kan vi få ropa högt eller slå i något kastrullock för att skrämma i väg vargen, eller vargarna.
Vi vet att vargen är en betraktande varelse som inte slår till helt slumpmässigt. Nej till vargens natur hör att den prövar sig fram genom att betrakta sitt tilltänkta byte, långt innan den slår till. Nu har den lärt sig att närheten till bosättningar och människan är i det närmaste harmlöst.
Med andra ord, det är bara att gå och ta för sig! Den dumma människan får gärna stå där och skrika sig hes om hon vill. När vargen nu har lärt sig hur den kommer in i rävfarmerna bär den lärdomen med sig hela livet. Nu har också våra jakthundar, och även sällskapshundar för den delen, börjat stå på vargens menylista över lättfångade byten.
Redan ifrån tidigare har fåruppfödarna tvingats se på när deras får, helt besinningslöst dödats och stympats av vargarna, som bara dödar för dödandets skull. Senast den 30 september dödade vargen ett får i Pjelax och sargade tre till, två så svårt att de måste avlivas.
Våra myndigheter har också stiftat en lag på att bondens kor måste få vistas utomhus en del av året. Återigen så ser vi samma mönster. På tryggt avstånd studerar vargen hur människan beter sig. Den lär sig när djuren är ensamma, och den lär sig vilken tid som bonden kommer för att se till sina djur. Sen är det bara att vänta på rätt tillfälle och slå till. Man skulle nästan kunna tro att vargen har en förmåga att läsa av myndigheternas fatala misstag när det gäller rätten att skydda sig emot vargens härjningar! Det finns snart inte en enda laglig väg att gå om man vill skydda sina djur.
Att förespråka civil olydnad kan tolkas som uppvigling. Men blir man behandlad som andra klassens medborgare, vars intressen och levnadsvillkor helt bestäms av några blåögda individer återstår inget annat än att ta saken i egna händer. Jag låter ingen varg komma in på vår gård och hota något av våra barnbarn eller några av våra husdjur.
Det räcker med att nämna ett fulljoursjukhus som gick oss förbi, en riksåtta som inte ska repareras, en räddningshelikopter som ansågs onödig och för dyr! För att inte tala om den svenska servicen på våra statliga verk som skall avskaffas! Ja listan kan göras hur lång som helst, men statsmakten är ännu inte nöjd.
För att göra tillvaron här på landet ännu mera svårbeboelig har vi nu tvingats se på när vargflockarnas antal bara stiger och blir allt mer närgångna.
Man kan ana en exploatering av våra marker till förmån för rika naturturister. Vi är de moderna indianernas avbilder som skall förpassas till de sälla jaktmarkerna där solen aldrig går ner! Vi skall undantryckas allt längre norrut till samernas vidsträckta marker.

Lars Forsén

Övermark

ANDRA LÄSER