Tingsrätten dömde 42-årig man och 57-årig kvinna från Lovisa: Åtta och tio års fängelse för flera grova sexbrott mot barn

I november förra året kom nyheten att en 57-årig Lovisakvinna häktats som misstänkt för grov våldtäkt på barn. Senare klarnade det att en 42-årig man var inblandad i samma härva. På torsdagen kom tingsrättens dom: åtta respektive tio års fängelse.

Mannen och kvinnan kommer att tillbringa de kommande åren i fängelset.
21.04.2022 15:00 UPPDATERAD 21.04.2022 15:53
Det blev långa fängelsestraff för de två Lovisabor som stått åtalade för grova sexualbrott mot barn.
På torsdagseftermiddagen meddelade tingsrätten att man dömt en 42-årig man till tio års fängelse, medan en nu 58-årig kvinna dömdes till åtta års fängelse. De ska också betala skadestånd på 80 000 euro, plus rättegångskostnader på cirka 100 000 euro.
Listan på brott är lång, och alla brott har ägt rum i Lovisa.
Det är oklart vilken koppling de två dömda har till offret. Av hänsyn till offrets integritet väljer ÖN därför att inte publicera namnen, trots de långa straffen.

Många grova brott

Mannen dömdes för grov människohandel, grovt sexuellt utnyttjande av barn, två fall av grov våldtäkt, tre fall av grov våldtäkt mot barn och två fall av innehav av barnpornografisk bild.
Kvinnan dömdes å sin sida för grovt sexuellt utnyttjande av barn, två fall av grov våldtäkt och tre fall av grov våldtäkt mot barn.
De flesta brotten har ägt rum mellan maj 2018 och januari 2021, även om ett par av brotten sträcker sig tillbaka till 2015.
Domen är, med undantag för de listade brotten och en offentlig redogörelse, hemlig.
Offret, skriver tingsrätten, är ett litet barn – i lekåldern när de första dåden ägde rum och i lågstadiet när de sista ägde rum.

Grov våldtäkt mot barn

I redogörelsen skriver tingsrätten, angående grov människohandel, att mannen har utnyttjat en minderårig persons otrygga tillstånd och beroendeställning och den vägen utnyttjat offret, och försatt offret i andra omständigheter som kränker hens människovärde.
Mannen har enligt domen använt sig av olika chattplattformar mellan september 2015 och januari 2021 för att erbjuda flera olika personer sex med offret.
Han nekar till brott, även om man i redogörelsen uppger att han medgett "vissa diskussioner på nätet".
Angående grovt sexuellt utnyttjande av barn skriver tingsrätten att bägge dömda, tillsammans, har idkat sexuellt umgänge med en minderårig person vid två tillfällen mellan maj 2018 och april 2019.
Mannen nekar också här till brott, medan kvinnan erkänner.
Angående de två fallen av grov våldtäkt skriver tingsrätten att de två dömda tillsammans, vid två separata tillfällen, har idkat sexuellt umgänge med offret, där de utnyttjat personens låga ålder och att de var flera till antalet. Dessutom har offret varit en svag position av hjälplöshet så att hen inte kunnat försvara sig.
Brotten har ägt rum i juni 2018.
Mannen nekar till brott även här, medan kvinnan erkänner att hon haft sex med offret men inte att offret skulle ha varit hjälplöst.
Angående de tre fallen av grov våldtäkt mot barn skriver tingsrätten att de två dömda tillsammans har idkat sexuellt umgänge med offret vid flera tillfällen mellan juni 2019 och maj 2020. De har tillsammans planerat vad de skulle göra mot offret och var, och hur de kunde få hen att delta. Tingsrätten hänvisar till meddelanden och annan kommunikation i bevisföreningen.
Mannens innehav av barnpornografi inbegriper, konstaterar tingsrätten, videomaterial som han spridit vid ett hundratal tillfällen, däribland material med mycket unga barn. Han erkänner, men inte att det skulle handla om den grova formen av brottet. Han har också haft 70 bilder, något han erkänner.
Kvinnan har länge verkat inom föreningslivet, och det finns en hel del information om henne på nätet. Mannen är däremot ganska osynlig, bland annat hittas ingen Facebookprofil eller någon hänvisning till eventuella förtroendeuppdrag.
Grov våldtäkt på barn är en brottsrubricering som trädde i kraft 2019. En person kan dömas för det om dådet kombinerar grov våldtäkt och grovt sexuellt utnyttjande av barn. Straffskalan varierar mellan 4 och 12 års fängelse.
Domen har inte vunnit laga kraft.

ANDRA LÄSER