Krönika: Sångfestens dolda idrottshistoria

På 1800-talet tänkte man sig att folkbildningsverktygen idrott och musik gick bra att kombinera. Den tidens sångfester kombinerades alltså bland annat med gymnastikuppvisningar, skriver musikvetaren Kaj Ahlsved.

Vid den finlandssvenska sång- och musikfesten i Helsingfors 1907 byggdes en stor estrad i Kajsaniemiparken.
25.05.2022 05:00
Snart kommer den 25:e finlandssvenska sång- och musikfesten att gå av stapeln i Helsingfors. ”Sångfesten” har planerats i många år. Under dess 131-åriga historia har den varit viktig för formande av en finlandssvensk identitet. Vad få i dag känner till är att det tidigare även ingick även annat än sång och musik i programmet: nämligen idrott.
De allra första sångfesterna i Finland arrangerades redan 1884 i Jyväskylä av Folkupplysningssällskapet. Man gjorde försök med tvåspråkiga fester i Åbo (1892) och Vasa (1894) men Svenska folkskolans vänner kom så småningom att ensam överta arrangemanget för de svenskspråkiga festerna. Finlands svenska sång- och musikförbund (grundat 1929) har stått som arrangör sedan 1932.
Sångfesterna samlade sångare från olika bakgrunder och en vanlig förekommande kritik var att den repertoar som alla skulle framföra gemensamt vara för svår. Den här evighetsfrågan visar sig ännu i dag då man på Sångfestens hemsida lyfter fram att ”det blir inga nya omöjligt svåra verk”.

ANDRA LÄSER