Insändare: Vilken är Grankullas framtid?

12.03.2023 14:46
Jag antar att man hoppas att Grankulla även i framtiden skulle fortsätta att vara en självstandig stad. Så ville man också för 24 år sedan. Enligt Grani 2020-projektet som blev färdigt 1999 var just utvecklingen av centrum viktigt. Ytterligare efterlyste man individualism.
Varför måste man fungera som man alltid tidigare gjort? Hur ser Grankullas framtid nu ut? Det finns 309 kommuner i Finland. Behöver vi dem längre? Fungerar samarbetet med de övriga kommunerna?
Ute i världen finns det bättre och sämre exempel på planering. Fastighetsägarna har varit färdiga att bygga nytt i Grankulla, också småstadsmässigt.
När det gäller Grankullas centrum har en kontrollerad nedkörning och sanering ägt rum sedan från början av 1990 -talet. Man har sett många saneringsomgånger. Man förstår att aktieägarna inte alltid haft råd att investera miljoner i gamla hus.
Hur ser Grankullas framtid ut just nu?
Maarit Lehtihaara, adviser (ekonom, juridik), Grankulla

ANDRA LÄSER