Västs omikronpanik tedde sig smått absurd ur ett afrikanskt perspektiv

"Men vad händer när det uppstår en virusvariant som inte bara kringgår vaccineringsskyddet utan dessutom är farlig? Har vi verkligen råd att vänta på en sådan?"

"Flera ambassader uppmanar sina medborgare att åka hem direkt ifall de befinner sig i södra Afrika, vad tänker du göra?”
ANDRA LÄSER