Regeringen behöver en plan B

Regeringsskiftet innebär en tyngdpunktsförändring i den ekonomiska politiken. Sipilä sparade, Rinne vill satsa.

08.06.2019 16:00
I programmet för Antti Rinnes fempartiregering ligger fokus på att utveckla och bygga ut den offentliga servicen. Statens utgifter ökas permanent med 1,2 miljarder euro, dessutom avsätts 3 miljarder för det som kallas "framtidsinvesteringar av engångsnatur".
Regeringsprogrammet innehåller inga detaljerade finansieringsplaner för miljardsatsningarna, men en del finansieras genom att staten minskar sitt ägande.
Den bärande tanken är att ekonomisk tillväxt och förbättrad sysselsättning ska öka skatteintäkterna, och den vägen finansiera reformerna.