Är vi en kaffehandel?

"Det ser inte hävt ut, säger finansministern. Men in från sidan rider kavalleriet och över kanjonen – den växande svackan – ljuder trumpetsignalen: lokala avtal!"

Är Finland (längre) ett nordiskt land?
ANDRA LÄSER