35 000 kostar riksdagsmandatet

Riksdagsvalskandidater bär själva en stor ekonomisk börda för sina kampanjer, vilket leder till olika problem. Det visar en färsk forskningsrapport om riksdagsvalet 2019.

Ett och ett halvt år efter riksdagsvalet nås vi av en rad forskningsrapporter kring valet. I mitten av september kom den stora riksdagsvalsrapporten Politiikan ilmastonmuutos (politikens klimatförändring) och i början av oktober offentliggjordes en rapport som granskar kandidaterna ur olika synvinklar.
ANDRA LÄSER