Regeringen föreslår omfattande jour dygnet runt vid Vasa centralsjukhus

Riksdagen behandlar regeringens lagförslag i samband med budgetpropositionen för 2020.

Regeringen vill att Vasa centralsjukhus har omfattande jour dygnet runt.
Regeringen föreslår att hälso- och sjukvårdslagen ändras så att Vasa centralsjukhus blir ett sjukhus med omfattande jour dygnet runt. Lagändringen föreslås träda i kraft den 1 januari 2020.
Regeringen lämnade in sin proposition på måndagen och riksdagen kommer att behandla den i samband med regeringens budgetproposition för 2020. Riksdagen behandlar budgetpropositionen i december.
Enligt regeringen motsvarar jourberedskapen vid Vasa centralsjukhus till stor del den jourberedskap som krävs av sjukhus med omfattande jour. Sjukhuset måste dock komplettera jouren inom neurologi samt inom mun– och tandvård.
I sin proposition föreslår regeringen också att man slopar Seinäjoki centralsjukhus skyldighet att ordna jourtjänster på svenska.

ANDRA LÄSER