UM:s expert varnar: "Utvisa ingen till Afghanistan nu"

Det finns knappast någon avkrok i Afghanistan som kan anses säker i dag. – Jag avråder bestämt från att resa till landet, säger Olli Ruohomäki på UM. Utvisningarna av flyktingar till Afghanistan borde absolut ta "time-out" just nu.

Finlands främsta expert på Afghanistan, Utrikesministeriets specialrådgivare Olli Ruohomäki varnar för att utvisa asylsökande till Afghanistan. Totalkaos kan utbryta när som helst.
Olli Ruohomäki, specialrådgivare på Utrikesministeriet, är sällsynt frispråkig för att vara tjänsteman, men han vet vad han talar om. Ruohomäki är Finlands främsta expert på Afghanistan efter att ha deltagit i sjutton olika operationer i landet sedan år 2003.
– Jag har hunnit besöka varje del av Afghanistan. Senast var jag där i fjol i egenskap av chargé d'affair.
Förutom att han rest överallt i landet har han publicerat många vetenskapliga verk om landets situation.
– Jag kan lugnt säga att jag har ett stort kontaktnät i Afghanistan.
Afghanistan skakas dagligen av bombdåd, men risken just nu är stor att det utbryter fullständigt kaos. Landet står inför parlamentsval i oktober.
– Våldet trappas alltid upp inför val i Afghanistan och man talar nu om "Hot October". Säkerhetssituationen i landet är mycket dålig.
Enligt Ruohomäki är det ytterst osäkert om val ens kan hållas när talibanrörelsen kontrollerar sjuttio procent av landet.
– Om man upprättar en vallokal på deras områden så är det sannolikt att den sprängs bort omedelbart. Får den stå kvar så kan man undra om det är någon som riskerar att gå dit för att rösta.

Tröstlös bild

Enligt Olli Ruohomäki existerar det lokala skillnader i säkerhetssituationen, men generellt är det en tröstlös bild han målar upp.
– Otryggheten är hela tiden närvarande i den afghanska vardagen. Man kan inte planera någonting i förväg. Vanliga människor kan råka ut för våldet redan i och med att de går förbi ett ministerium som just då utsätts för en attack.

Taliban och maffia

Terrorister och narkotikabaroner håller landet i ett järnhårt grepp och den genomkorrumperade administrationen har inte mycket att sätta emot.
– Vanliga människor har förvandlats till fatalister. De tvingas acceptera att det är som det är. Man hör ofta människor säga att de bara vill vara i fred. "Det är detsamma vem som styr och ställer, regering, maffia eller talibanerna, huvudsaken är att vi får vara i fred", säger de.
Korruption är det officiella Afghanistans akilleshäl och en faktor som jobbar till talibanernas förmån.
– Människorna respekterar inte talibanerna för deras ideologi, men de föredrar deras rättssystem, sharian, framför det statliga officiella rättsväsendet. Om det uppstår en markkonflikt mellan två afghaner och de för saken till en officiell domstol så vinner den som betalar mera mutor. Om de igen för den till en talibansk folkdomstol så förekommer det inte mutor och utslaget följer vanligt bondförnuft.
– Korruptionen är en cancersvulst som äter upp statsförvaltningens strukturer inifrån.
Även om man med ljus och lykta kan hitta en fredlig avkrok någonstans så innebär det enligt Ruohomäki inte att orten för den skull är beboelig.
– Du kan kanske bo och leva där i fred, men om du är lantbrukare eller producerar någonting annat så borde du kunna föra dina produkter till grannstäderna, men om de kontrolleras av talibanerna eller någon maffialedare så är det nästan omöjligt eller åtminstone förknippat med stora risker.
– Om en plats är trygg för den utvisade beror också på andra omständigheter, bland annat vilket etniskt ursprung den utvisade har.
Därför är det en sanning med stor modifikation att staden Ghazni och tre kringliggande distrikt betraktas som "säkra". Att röra sig utanför dem är i praktiken omöjligt.
– Kabul är en miljonstad och säkerhetssituationen varierar hela tiden. Bamyiandalen där talibanerna förstörde de berömda Buddhastatyerna är ett relativt fredligt ställe.

"Lägg utvisningarna på is"

Ruohomäki anser personligen att utvisningsbeslut av afghanska flyktingar nu måste läggas på is i väntan på vad som sker de närmaste tiderna.
– Exempelvis Italien och Frankrike utvisar ingen till Afghanistan just nu.
Ruohomäki får flankstöd av två andra kända Afghanistanexperter.
– Utländska ambassadörer och diplomater vågar inte röra sig i Kabul och inte heller på just några andra ställen utan hundraprocentigt bepansrade fordon och eskort. Det måste bli ett slut på allt prat om Afghanistans säkerhet, säger Afghanistanforskaren Hameed Hakimi i en intervju för Yle.
Yle intervjuar också Sari Kouvo som på deltid leder Afghanistan Analysts Network. Kouvu säger att hon skulle vara väldigt rädd om hon blev utvisad till Afghanistan.

Vad säger du om Maazar-e-Sharif som den unga flyktingen Hasan Khademi som vi intervjuar kommer ifrån?

– Läget har försämrats i Maazar-e-Sharif. Tidigare var bombdåd sällsynta, men på senare tid har staden igen utsatts för terrorattacker, säger Olli Ruohomäki.

ANDRA LÄSER