Kristi Raik om visumfrågan: Balter är inte så rädda för att uppröra Ryssland

Länge saknade Finlands regering en laglig grund för att stoppa rysk turism. När pressen ökade hittade man en, vilket Estland redan hade gjort. Statsvetaren Kristi Raik bedömer att balterna hade lättare att införa en hård visumlinje eftersom deras Rysslandsrelation länge har varit dålig.

Kristi Raik, direktör vid Estlands utrikespolitiska institut, anser att länder som Finland och Estland inte kan ta emot ryska medborgare som försöker fly sitt hemland för att inte behöva delta i kriget mot Ukraina.
Peter Buchertpeter.buchert@hbl.fi
01.10.2022 05:01
Processen som föregick Finlands beslut att sluta bevilja visum till ryska turister var förvirrande och argumenteringen märklig. Det anser statsvetaren Kristi Raik, direktör vid Estlands utrikespolitiska institut.

ANDRA LÄSER