Planer på juristutbildning vid ÅA ledde till gräl i Svenskfinland

Åbo Akademis planer på svenskspråkig juristutbildning stöter på kritik från den egna branschen, och vid Helsingfors universitet är man rädd för att Vasaenheten är hotad. Från Akademin får kritiken ingen större förståelse.

Joonas Tolonen är ordförande för Codex, ämnesföreningen för de svenskspråkiga juridikstuderandena vid Helsingfors universitet. Han är kritisk mot planerna på en svenskspråkig juristutbildning i Åbo.
19.02.2020 06:00 UPPDATERAD 19.02.2020 08:55
Såväl Juristförbundet som Juristklubben Codex har kommit med ett ställningstagande mot Åbo Akademis (ÅA) planer på att inleda en svenskspråkig magisterutbildning i juridik – bägge med ungefär samma argument: antalet professorer och lektorer räcker inte för två svenskspråkiga utbildningar, och planerna splittrar fältet om de förverkligas.
ÅA:s vice rektor Mikael Lindfelt har ingen förståelse för kritiken.
– Jag förstår inte argumentet om att personalresurserna är begränsade. Inte alls. Det utgår ifrån att det finns en begränsad kvot. Signalen med vår juristutbildning är att öka utbudet och resurserna. Vi är beredda att satsa, säger Lindfelt.

ANDRA LÄSER