CKP misstänker en 51-årig man bosatt i Finland för grova krigsbrott i Liberia

Centralkriminalpolisen misstänker en sierraleonsk man som bott i Finland i flera år för bland annat mord och grova krigföringsbrott under inbördeskriget i Liberia i början av 2000-talet. Mannen, som var hög officer i en rebellgrupp, greps och häktades i våras.

Det ovanliga fallet har krävt omfattande utredningar på plats i Liberia och Sierra Leone, berättar kriminalöverkommissarie Thomas Elfgren vid CKP.
Tobias Pettersson
13.01.2021 16:15 UPPDATERAD 29.01.2021 10:04
Centralkriminalpolisen (CKP) har slutfört förundersökningen i ett uppmärksammat fall där en sierraleonsk man född 1969 står misstänkt för en rad grova brott i Liberia i Västafrika mellan åren 2000 och 2003.
Under inbördeskriget i Liberia hade mannen, som de senaste åren varit bosatt i Tammerfors, en ledande ställning inom den sierraleonska rebellgrupperingen Revolutionära förenade fronten (RUF) som också opererade i Liberia. Under de här åren blev RUF ökänd för användning av barnsoldater, lemlästning och handel med så kallade blodsdiamanter.
Centralkriminalpolisen misstänker att mannen gjort sig skyldig till bland annat mord, grova krigföringsbrott och grov kränkning av mänskliga rättigheter mot civila under undantagsförhållanden, enligt de brottsrubriceringar som gällde då. I dag motsvaras de av grov krigsförbrytelse och grovt brott mot mänskligheten.

Många vittnesmål

Undersökningen har letts av kriminalöverkommissarie Thomas Elfgren vid CKP.
– Utredningen var omfattande och inkluderade mycket internationellt samarbete. Förundersökningen gjordes huvudsakligen i Liberia och delvis i Sierra Leone. Under resor i dessa länder förhördes både vittnen och målsägande, säger Elfgren.
De insamlade uppgifterna tyder på att antalet brottsoffer är stort.
– Vi talar utan vidare om åtminstone tiotals offer, men något exakt antal har vi inte. Vi har att göra med en konflikt där vi endast utrett en liten del av helheten, säger Elfgren.
CKP kom mannen på spåren på hösten 2018. Tipset kom från den internationella juridiska organisationen Civitas Maxima, som grundats för att samla in uppgifter om krigsbrott, driva offrens sak och ställa krigsförbrytare inför rätta. Enligt Civitas Maxima var den misstänkte mannen överstelöjtnant inom rebellgruppen RUF och assistent till gruppens grundare och ledare Foday Sankoh.

Barnsoldater

Mannen, som bott i Finland i över tio år, greps i sitt hem i Tammerfors i början av mars i fjol och häktades av Birkalands tingsrätt. CKP har hållit flera förhör med mannen, men går inte i det här skedet ut med innehållet. I våras uppgav 51-åringens försvarsadvokat att mannen nekar till brott.
CKP:s förundersökning lämnas nu till riksåklagarens byrå för åtalsprövning. Åtalet ska väckas senast den 25 januari. Åklagare i ärendet är statsåklagare Tom Laitinen.
Rebellgruppen RUF var verksam redan under inbördeskriget i Sierra Leone på 1990-talet och hade under en kort period kontroll över stora delar av landet.
RUF hade en allierad i grannlandet Liberias hårdföra president Charles Taylor. Taylors nätverk försåg gruppen med vapen i utbyte mot ädelstenar, kända som blodsdiamanter.
När den komplicerade västafrikanska konflikthärden utlöste det andra liberianska inbördeskriget 1999–2003 stöddes den allt mer pressade Taylor i sin tur av RUF, som utförde krigsoperationer i Liberia. RUF använde sig då ofta av barnsoldater, 7–12 år gamla pojkar som ofta drogades för att utföra grymheter. Offren i inbördeskriget räknas i hundratusental.
Rättsfallet kommer troligen i sin helhet att avgöras i Finland. FN:s specialtillsatta Sierra Leone-domstols mandat begränsar sig till Sierra Leone, medan de misstänkta brotten som nu utreds ägde rum i Liberia.
Tidigare har specialdomstolen för Sierra Leone dömt tre av RUF:s högsta ledare till långa fängelsestraff för brott mot mänskligheten.
FN-trupper konfronterar en ung RUF-medlem i Sierra Leone år 2000.

Inbördeskrig i Liberia

Det andra liberianska inbördeskriget 1999–2003 var fortsättningen på en lång rad komplicerade och sammanflätade konflikter i Västafrika.
Rebeller stödda av grannlandet Guineas regering gick till angrepp för att störta den liberianska presidenten Charles Taylor, som tagit makten på 1990-talet.
Taylor fick stöd bland annat av den sierraleonska rebellgruppen RUF, som hans regim finansierat under inbördeskriget i Sierra Leone.
Krigen i Liberia och Sierra Leone räknas till de värsta i modern tid. Under Liberias sammanlagt 14 år av krig dog minst 200 000 personer av en befolkning på 3 miljoner. Nästan hälften av befolkningen drevs på flykt.
Användningen av barnsoldater och handel med blodsdiamanter förknippas också starkt med krigen. Man tror att omkring 15 000 barnsoldater tvingades slåss i Liberia under krigen.
Fredsförhandlingar påbörjades 2003 och efter militär och diplomatisk press avsade sig Taylor presidentposten.
Rebellrörelsen RUF omvandlades till ett politiskt parti i Sierra Leone sedan kriget i landet tagit slut. Partiet existerade fram till 2007.
Den avsatta liberianska presidenten Charles Taylor dömdes till 50 års fängelse för brott mot mänskligheten. Han sitter i dag i ett högsäkerhetsfängelse i Storbritannien.
Källor: HBL-arkiv, sakerhetspolitik.se, BBC.

ANDRA LÄSER