Hanken listar de mest innovativa företagen

Marimekko, Ikea och F-Secure. Där är topptrion i Hankens utredning av de mest innovativa Finlandsverksamma företagen – ur kundens perspektiv. 

Marimekko ligger i topp i Hankens ranking. 
Fredrik Häggmanfredrik.haggman@hbl.fi
09.06.2022 15:47
Vilka faktorer kännetecknar ett innovativt företag, om man frågar konsumenten? Den frågan har Svenska handelshögskolan sökt svar på i en ny studie.
Hanken kallar studien The Finnish Innovation Index, på svenska det finska innovationsindexet. Den görs för andra året i rad och bygger på en ursprungligen norsk metodologi.
I toppen av rankingen hittas både etablerade och nyare företag. De tio främsta företagen är i fallande ordning Marimekko, Ikea, F-Secure, Fiskars, Wolt, Fazer, Finlayson, Lumene, Netflix och Verkkokauppa.com.
– Gemensamt för många av dessa företag är att de är starka inom design och teknologi. Dessutom handlar det om företag som vågar vara annorlunda, och utmanar branschen de verkar i, säger Kristina Heinonen, professor i marknadsföring, som har lett studien.
Kristina Heinonen, professor i marknadsföring, leder studien. 

Kunden avgör

Forskningsunderlaget består av enkätsvar från ungefär 3 100 kunder, som fått utvärdera innovationsförmågan hos 61 företag i 17 olika kategorier. Det är alltså ett subjektivt mått på hur kunderna upplever företagens förmåga att förnya sig och utvecklas.
Konsumenterna som svarade på enkäten ska ha köpt eller använt produkter från företagen under de senaste sex månaderna. Det är Hanken som har gjort urvalet, utifrån uppgifter om de största företagen inom varje kategori och hur konsumenterna använder sina pengar. 
– Det är viktigt att komma ihåg att det vi mäter är konsumenternas upplevelse av innovationskraften, påpekar Heinonen, som ser studien som ett komplement till annan forskning där man jämför till exempel investeringar i forskning och utveckling.

Varför är det viktigt?

– Det är konsumenten som i slutändan ska köpa produkterna. Företagen kan satsa hur mycket som helst på innovation, men om inte marknaden upplever innovationerna som nytänkande så är de inte framgångsrika.

Finns det en risk för att de som klarar sig bäst i rankingen är de mest välkända företagen?

– Det är klart att många av dessa företag har en stark kundbas. Men de svarande har handlat hos alla företag de evaluerar under det senaste halvåret, vilket betyder att de har någon sorts relation till dem. På det sättet handlar det inte bara om kundernas favoriter eller generella attityder. 
Studien är begränsad till företag som säljer produkter och tjänster till konsumenter. Det betyder att industrisektorn inte är representerad, oberoende av hur innovationskraftig den är, säger Heinonen.
Nytt för i år är att Hanken också har mätt social innovation. Med det syftar man på hur företagens innovationer upplevs gynna samhället och miljön. Även här utgår mätningen från konsumenternas uppfattning. Den här rankingen toppas av kosmetikföretaget Lumene.

    ANDRA LÄSER