Åland förebild för förnybar energi på Zanzibar

Vad har Åland och Zanzibar gemensamt? En hel del, åtminstone om man ser på förutsättningarna för förnybar energi, tycker en delegation från Zanzibar som har besökt Åland.

En delegation från Zanzibar har fått lära sig om förnybar energi på Åland.
27.04.2019 19:12 UPPDATERAD 27.04.2019 19:14
Under torsdagen och fredagen hade Åland besök av en delegation från det afrikanska öriket Zanzibars energisektor som ville lära sig om förnybar energi. Studiebesöket var en del av Zanzibars energiutvecklingsprogram som finansieras genom Sida, Sveriges myndighet för internationellt bistånd.
Under det två dagar långa besöket hann delegationen studera Ålands vindkraft, solkraft och kraftnät. Delegationen besökte bland annat Båtskären, Ålands elandelslag, Kraftnät Åland och stationen där Finlandskabeln kommer i land i Juvik i Jomala Ytterby.

Likheter med Åland

Omar Saleh Muhamed är ingenjör vid energiministeriet och koordinator för det energiprojekt som nu pågår på Zanzibar.
– Det vi har lärt oss här tar vi med oss hem för att förbättra vårt energisystem, säger han.
Zanzibar har ingen egen energiproduktion, utan elen kommer från fastlandet via en kabel under vattnet. Nu är man inne i en process för att utveckla en egen hållbar energiproduktion. På så sätt är Zanzibar likt Åland, säger Omar Saleh Muhamed.
Salhina Mwita Ameir, som också arbetar vid energiministeriet, håller med om likheterna.
– Vi har fått mycket kunskap om hur man kan göra energisektorn effektiv som vi kan använda också på Zanzibar. Det är den förnybara energins tid, säger han.

Olika utmaningar

En stor skillnad mellan Åland och Zanzibar är befolkningsmängden. Med 1,3 miljoner invånare på två öar är energiförsörjningen en större utmaning i Zanzibar än på Åland.
Energibehovet växer också hela tiden, säger Omar Saleh Muhamed. Det är därför man nu vill utveckla sin egen elproduktion.
Med på resan var också representanter för Sida, Zanzibars elbolag Zeco (Zanzibar Electricity Corporation) och det norska konsultföretaget Multiconsult som ansvarar för Zanzibars energiprojekt.
Studieresan började i Sverige där gruppen fick lära sig om Nordens energisystem. Det blev då tal om att besöka en ö i Östersjön, berättar Joakim Arntsen, projektansvarig från Multiconsult.
Det blev inte Gotland eller Öland, trots att projektet finansieras av Sverige.
– Vi valde Åland, som är intressant på många sätt. Åland får energi från en sjökabel och har självstyre, det är på många sätt likt Zanzibar, säger Arntsen.

ANDRA LÄSER