Tråkig trafiktrend fortsätter – över 200 döda i olyckor också i fjol

I fjol utreddes sammanlagt 220 dödsolyckor av Institutet för Olycksinformation (Oti). Utredarna efterlyser mer drastiska säkerhetsåtgärder i trafiken.

Trafiken grötade till sig i Östra centrum i Helsingfors efter en olycka strax före jul.
Antalet trafikolyckor har varit nästan oförändrat de senaste åren, fjolårets saldo blev till slut 220 dödsolyckor med 236 inblandade personer och fyra fler motorfordonsolyckor än året innan.
Kalle Parkkari, chef för trafiksäkerhetschef på Oti, säger i ett pressmeddelande att nya strategier är nödvändiga.
– Stagnationen av olycksfrekvensen visar på behovet av att lansera en effektiv trafiksäkerhetsstrategi. Målet att halvera antalet döda i trafiken från 2020 till 2030 blir allt svårare, och kommer att kräva effektivare åtgärder.
De små variationerna mellan de senaste åren kan delvis förklaras av slumpen.
– Det är bra att notera att majoriteten av skadade fotgängare och cyklister är exkluderade från statistiken och därmed är antalet dödsfall bara en sida av säkerhetssituationen. Dessutom är antalet dödsolyckor så litet att små förändringar förklaras av slumpmässig variation.

Ökning från 2020

En- och tvåfiliga vägar står ut vid dödsolyckor, säger Parkkari. Det beror enligt honom på den täta trafiken och brist på säkerhetsanordningar som skiljer de olika färdriktningarna åt.
Totalt inträffade 45 olyckor som ledde till att en fotgängare eller cyklist dog, 22 fotgängare och 23 cyklister omkom under det förra året. I två olyckor som antecknas som cykelolyckor dog trafikanten av ett lätt elfordon.
Liksom tidigare år var den vanligaste olyckstypen år 2021 avkörningsolyckor, de uppgick till 77 stycken.
De senaste fyra åren har antalet dödsfall årligen bland mopedister varit noll till tre, men i fjol ökade det till sex stycken.
ANDRA LÄSER