Här ökade bopriserna mest i Helsingfors i fjol – södra stadsdelarna drar ifrån i toppen

Det andra pandemiåret syns tydligt på bostadsmarknaden i Helsingfors. Stadsdelar utanför centrum som sällan synts på topplistor förr gjorde det i fjol. Samtidigt drog de södra stadsdelarna ifrån den övriga innerstaden.

Eira, Ulrikasborg, Rödbergen och Gardesstaden – här rör sig kvadratmeterprisen ofta kring 9 000-10 000 euro.
04.02.2022 06:00
Östra Baggböle, Botbyåsen och Södra Degerö är stadsdelar som sällan gjort sig gällande på bostadsmarknaden i Helsingfors. Under fjolåret hörde de ändå till de delar av Helsingfors där bostadspriserna rusade allra mest.
Hit hör också Kasberget, Jollas, Marudd och Munkshöjden, stadsdelar där kvadratmeterprisen ökade med mer än tio procent i snitt 2021, visar uppgifter från Statistikcentralen.
Gemensamt för alla de här områdena är att de har ett rätt stort utbud av stora lägenheter som varit speciellt eftertraktade under pandemin. Vissa av stadsdelarna har också varit förmånliga i relation till den övriga marknaden.
Under tidigare år har priserna ökat mest antingen i innerstaden eller strax utanför innerstaden.
Gardesstaden i innerstaden var det stora undantaget från den allmänna trenden i fjol. Här ökade snittpriset per kvadratmeter med hela 19 procent från 2020, mest av alla stadsdelar.
Gardesstaden knappade därmed in på grannstadsdelen Brunnsparken-Ulrikasborg. I båda områdena ligger snittpriset nu på 9 300 euro, vilket är högst i huvudstaden.
Gardesstaden, Ulrikasborg och de södra stadsdelarna bildar en grupp som håller på att bli klart dyrare än övriga stadsdelar i innerstaden. Hit hör också Rödbergen, Eira och Ärtholmen, områden där kvadratmeterpriset kryper upp över 9 000-eurostrecket.
Följande grupp i innerstaden består av Kampen, Främre Tölö, Kronohagen, Skatudden och Mellersta Tölö med snittpriser kring 8 000 euro kvadratmetern.
De nya bostadskvarteren i Fiskehamnen och Busholmen är i samma prisklass. Bostäderna har troligtvis fortfarande ett litet pristillägg för att de är nya och har långt kvar till dyra reparationer.
I 7 000-eurosklassen hittar vi Bortre Tölö, Mejlans, Brunakärr, Munksnäs, Berghäll och Sörnäs.
De förmånligaste bostäderna i Helsingfors finns i några stadsdelar där kvadratmeterpriset rör sig kring 2 500 euro kvadratmetern. Billigast var Jakobacka i nordvästra Helsingfors.
Bland de 77 stadsdelarna var den relativa utvecklingen starkast i Östra Baggböle som klättrade nio placeringar på listan över huvudstadens dyraste områden. I nästa kategori hittar man bland annat Drumsö och Hålvik på Degerö som båda steg fem placeringar. Andra klättrare på listan är Gamlas, Kasberget och Forsby.
Gapet mellan den dyraste och billigaste stadsdelen växte med nästan 600 euro från i fjol och är nu 6 960 euro kvadratmetern. 2015 var skillnaden cirka 4 600 euro.

Stora bostäder ökade mest i pris

Att pandemin påverkade marknaden ser man också i prisutvecklingen för lägenheterna enligt storlek.
Vanligtvis är det de minsta bostäderna som ser den största prisökningen. Under 2021 var det i stället treorna och de ännu större lägenheterna som steg mest i pris i Helsingfors.
Kvadratmeterpriset för de stora bostäderna ökade med nästan sju procent i fjol. Det kan jämföras med 4,5 procent för ettorna och 5,6 procent för tvåorna.
Allra störst var prisrusningen för de stora bostäderna i innerstaden, med en ökning på cirka 10 procent.
För ettorna var prisutvecklingen kraftigast i stadens utkanter och i förstäderna, 7–8 procent.
Trenden för ettorna var sjunkande under slutet av fjolåret. Under sista kvartalet sjönk priserna på ettor i hela Helsingfors i snitt med en procent.
De större bostäderna fortsatte under samma tid uppåt med kring en procent.

ANDRA LÄSER