Den märklige och verklige Mauno Koivisto

Mauno Koivistos vetenskapliga profil, hans kristna tro och hans roll i relationerna mellan vänsterpartierna har knappast presenterats så här utförligt tidigare, skriver Lauri Karvonen.

10.06.2019 10:00

Seppo Lindblom och Pekka Korpinen (red.): Merkillinen Mauno.

Otava 2019, 329 sidor
Mauno Koivisto avled i maj 2017. Knappt två år senare utkom en antologi där en grupp författare med nära band till honom beskriver hans olika roller och hans mångdimensionella personlighet. Min första reaktion var skeptisk: kan det, då detta är utgångspunkten, bli frågan om något annat än okritiska hyllningar till föremålet – ja i värsta fall rena panegyriken? De mortuis nihil nisi bene.
Överraskningen var stor och positiv då det visade sig att författarna inte bara ger en mångsidig bild av Koivisto utan också i allt väsentligt lyckas hålla ett behörigt avstånd till honom. De drar sig inte heller för att antyda kritik där de anser sådan vara befogad.

ANDRA LÄSER