Insändare: Utan samarbete nås inte vårdreformens målsättningar

29.11.2022 15:15
En månad återstår till att social- och hälsovårdsreformen blir verklighet. Den 1 januari tar välfärdsområdena över ansvaret från kommunerna för social- och hälsovården och räddningstjänsterna. Ekonomin, it-lösningarna och personalfrågorna har debatterats i massmedierna. Räcker pengarna till? Får alla sina löner? Hur löser man personalbristen som just nu är skriande?
Målsättningen med reformen är att göra tillgången till vård och service jämlikare än vad den är i dag, öka integrationen av bashälsovården och specialsjukvården samt att på sikt spara pengar. Avsikten är att överföringen ska ske utan att den berör medborgarna på något sätt.
Hur ska det då gå med kommunerna som blir av med hälften av sina uppgifter och en stor del av sina skattemedel? Kvar blir småbarnspedagogik och skola, ungdom, idrott och kultur samt stadsplanering. Om några år kommer kommunerna också att ansvara för sysselsättningstjänster. Viktiga uppgifter som ger livskraft. Dessutom ska kommunerna ha verksamhet som är förebyggande och som skapar välmående. Ingen flyttar till välfärdsområdet – vi är alla i första hand invånare i en kommun.
För att välfärdsområdet ska lyckas med sitt uppdrag behövs samarbete mellan områdena, kommuner och organisationer. Utan samarbete kan vårdreformens målsättningar inte nås. Nu ska man inte ägna sig åt knutpatriotism och försöka få fördelar för sin egen hemby. Det gäller att se till helheten och jobba för allas bästa.
Många av utmaningarna är gemensamma. För att till exempel få bukt på barns och ungas illamående behövs samarbete mellan skola, elevvård och hobbyverksamhet – alltså samarbete mellan kommun, välfärdsområde och föreningar.
Social- och hälsovårdsreformen har debatterats i åratal och nu ska den äntligen träda i kraft. Nu behöver vi samarbete, transparens och en objektiv helhetssyn. Om vi dessutom har ett öppet sinne för nya sätt att ordna tjänster och service hjälper det att nå målsättningarna så att reformen verkligen kommer såväl medborgarna som hela samhället till gagn.
Nina af Hällström, fullmäktigeledamot i Esbo och Västra Nylands välfärdsområde (SFP)

ANDRA LÄSER