Återfallsbrottsligheten har minskat

Antalet fångar ökade en aning i fjol, men på sikt har antalet sjunkit.

Största delen av fångarna begår minst ett nytt brott inom fem år efter frigivningen.
07.07.2020 09:49
I genomsnitt var kring 2 950 personer i fängelse varje dag år 2019. Det är en liten ökning jämfört med året innan, men på lång sikt har antalet fångar ändå sjunkit. Ökningen i fjol beror framför allt på att häktade i högre grad förvaras i fängelser och inte i polisens lokaler, skriver Brottspåföljdsmyndigheten i ett pressmeddelande.
Siffrorna framgår i myndighetens statistiska årsbok för 2019.
De senaste åren har återfallsbrottsligheten minskat och stabiliserats kring 60 procent. Procenten anger hur många frigivna fångar som begick minst ett brott som ledde till fängelsestraff eller samhällstjänst under en uppföljningsperiod på fem år. Den största minskningen har skett hos förstagångsfrigivna och kvinnliga fångar.
Fångar som redan varit intagna flera gånger har större risk för återfall. Unga personer återvänder också med större sannolikhet till fängelset än äldre.

ANDRA LÄSER