De grönas kommundag öppnar valkampen

De grönas medvind i rikspolitiken smittade tydligt av sig på stämningen under partiets kommundag i Vanda. Många entusiastiska kommunalpolitiker hade kommit för att lära sig mer om allt från mögelskolor till social- och hälsovårdsreformen.

Stadsplanering viktig. Både Pia Aarrekivi (till vänster) och Marika Visakova ställer upp i Esbo för De gröna i kommunalvalet. Stadsplanering intresserar båda två.
10.09.2016 13:27 UPPDATERAD 10.09.2016 16:59
Det fanns ett stänk av den traditionella gröna andan över de Grönas kommunalpolitiker när de bänkade sig i auditoriet i en yrkeshögskola i Dickursby i Vanda för att höra om partiet viktiga frågor inför vårens kommunalval i april.
En liten baby kravlade omkring i sin mammas famn på första bänkraden och ackompanjerade ordförande Ville Niinistö med sitt joller. Niinistös första linjetal i höst var så fullspäckat av fakta att ingen på de första raderna åtminstone ännu hade hunnit ta fram stickningar eller virkningar som brukar förekomma på De grönas gemensamma träffar.
Närmare 80 fullmäktige eller vicefullmäktige från Kuusamo i norr till Helsingfors i söder hade mött upp på kommundagen, som var en utbildningsdag för partiets kommunalpolitiker.

Invandring och arbete

Både Pia Aarrekivi och Marika Visakova från Esbo ställer upp som kandidater för De gröna i vår. De sitter båda två i olika kommunala nämnder och Aarrekivi är vicefullmäktige i Esbo. De vill lyfta fram tre viktiga teman som valkampanjen i vår borde, enligt dem, koncentrera sig kring. Det är invandring, sysselsättning och byggandet i städer.
– Invandring och sysselsättning är de stora rikspolitiska frågorna. Därför är det helt naturligt att de också är de viktigaste på kommunal nivå, säger Pia Aarrekivi, som varit med i politiken i 16 år. Vad gäller invandringen så bör vi diskutera hur integreringen fungerar och hur invandrarna kan sysselsättas så bra som möjligt, säger Aarrekivi.
Båda två anser att kommunerna bör vara mycket aktiva med att alla invandrare under 18 år får tillräcklig och bra utbildning.
– Den tredje sektorn gör mycket gott vad gäller integreringen av invandrare. Men den här sektorn borde få mera resurser för sitt arbete, anser Marika Visakova.
Ett ämne som står deras hjärta nära som kommunalpolitiker i Esbo är hur och var det byggs i staden. Innan intervjun började satt de och läste en artikel om att det i Esbo planeras en hel del tornhus med 18–26-våningar id västmetrons stationer.
– Det är bra att staden planeras så att behovet av att använda personbilar minskar. Det är utmärkt att det byggs bostäder nära metrostationerna, men priserna borde vara rimliga. Det är också illa att det hela tiden blir dyrare att åka med allmänna kommunikationsmedel, säger Aarrekivi.
Kvinnorna poängterar att Esbo har sina specialproblem.
– Boendet i Esbo är mycket utspritt, därför måste matartrafiken fungera bra. Och som sagt biljettpriserna bör hållas i schack.
Ordföranden Ville Niinistö tangerar i sitt linjetal endast ett av ämnena som Aarrekivi och Visakova ansåg speciellt viktiga, nämligen sysselsättningen.

Målet är att bli störst

I sitt tal beskyller Niinistö regeringen för att föra en gammalmodig politik, trots att Sipiläs regering ursprungligen ville marknadsföra sig som en moderniserande regering. Det skulle bli ordning på Finland, var signalen utåt enligt Niinistö.
– Regeringen "moderniserar" arbetslivet med att förlänga arbetstiden och sänka inkomsterna. Ekonomin "moderniseras" genom att skära i utbildningen, forskningen och produktutvecklingen. Näringslivets struktur "moderniserar" regeringen med att stödja skadliga utsläpp. Det här är långt ifrån något strategiskt tänkande. Nedskärningar är inte att modernisera, säger Niinistö.
Som också påpekar att regeringens visioner om hur det kunde skapas nya jobb har varit extra dåliga.
– Regeringen har koncentrerat sig på att småpyssla med åtgärder som ska aktivera arbetslösa. Den stora frågan är hur tillväxt och nya jobb kan skapas, säger Niinistö.
Han fortsätter med att gå åt stöden till företag och uttryckligen stöd som kan klassificeras som skadliga för miljön.
Han återkommer till De grönas energireform som enligt partiet skulle skapa 10 000 nya jobb på tre år. Där skulle staten ge en rejäl puff framåt åt en småskalig produktion av förnybar energi inom lantbruket, i hemmen och i offentliga byggnader.
Ville Niinistö slutar sitt tal med att säga att partiet nu satsar fullt på kommunalvalet.
– Vårt stöd har i de senaste gallupundersökningarna varit så högt att vi utifrån dem redan skulle vara den största fullmäktigegruppen i Helsingfors, säger Niinistö.
Han säger att partiet inte tänker nöja sig med sämre resultat i Åbo och Tammerfors. Där är De gröna det tredje största partiet i fullmäktige. I Helsingfors kommer partiet på andra plats med 19 platser. Samlingspartiet har 21 platser i Helsingfors fullmäktige.