Prästen som lärde sig koda: ”Jag ser betydligt snabbare resultat av att koda än av att predika”

På Academy är det möjligt att rivstarta ett karriärbyte. Professor Tuomas Pekkarinen tror ändå inte att intensivutbildning löser kompetensbristen på arbetsmarknaden.

Jukka Peltola utbildade sig från präst till programmerare.
Det råder skriande brist på program- och applikationsprogrammerare. Många branscher har svårt att rekrytera personal med rätt kunskaper.
Enligt Academy är lösningen en flexibel och snabb intensivutbildning. Tre månader tar det att utbilda kompetenta programmerare. I somras lärde sig prästen Jukka Peltola att koda på Academy. Och han har redan fått sitt första riktiga jobb på Fortum.
– Tre månaders gratis utbildning och ett attraktivt jobb på köpet, kan det bli bättre? Jag tycker att alla vinner på det här systemet, säger Jukka Peltola.
Hållhaken är att man efter avklarad utbildning är bunden till rekryteringsföretaget Academic Work i två års tid. Annars måste man betala en del av utbildningskostnaderna på 15 000 euro. Enligt Peltola är det inget problem.
– Jag skulle inte vilja ha det på något annat sätt. Direkt efter utbildningen väntade tio anställningsintervjuer på mig. På egen hand skulle jag aldrig ha lyckats få ett så bra jobb som jag nu har fått.
Jukka Peltola är fortfarande stark i sin tro, men prästyrket gav inte tillräckligt med utmaning. "En predikan kan betyda väldigt mycket för någon som hör den, men nyttan är väldigt abstrakt. Som programmerare ser jag omedelbart den konkreta nyttan av mitt arbete."

Sökte utmaning

I fem år jobbade Jukka Peltola som präst innan det var något som började gnaga inom honom. Det kändes som att livet gick på rutin.
– Jag är en sådan som behöver utmaning, men jag ville absolut inte gå en helt ny högskoleutbildning. Därför sökte jag mig till en intensivkurs i C#-programmering.

Vad hinner man då lära sig på tre månader, Jukka Pulkkinen verkställande direktör på Academy?

– Man kan lära sig förvånansvärt mycket på tre månader om man bara har rätt inställning. Med ett dynamiskt tänkesätt lär man sig mycket. Människor med ett dynamiskt tänkesätt tycker om utmaningar, är uthålligare när de möter motgångar och ser kritik som en chans att lära sig mer, säger Pulkkinen.
Kursinnehållet varierar från kurs till kurs. Enligt Pulkkinen hinner man lära sig precis de färdigheter som krävs för jobbet. Resten lär man sig i jobbet. Academy ser sig inte heller som en konkurrent till universitet eller högskolor. De flesta som söker till Academy har redan en högskoleutbildning i bagaget.
– Det finns en besynnerlig paradox på arbetsmarknaden. Finland har också många arbetslösa programmerare. Jag tror att vår uppgift är att uppdatera kunskaper och möjliggöra karriärbyte. It-branschen är en bransch i ständig förändring och då behövs personer som snabbt kan lära sig nya saker.
Academys vd Jukka Pulkkinen.

Vuxenutbildning är ofta ineffektiv

Tuomas Pekkarinen, forskningsprofessor vid Statens ekonomiska forskningscentral, Vatt, tror inte att korta utbildningsprogram är någon helig gral för att lösa arbetsmarknadens kompetensgap.
– Det är väldigt svårt att forska i effekterna av intensivutbildningar. Min bedömning är att de som väljer att ingå i dessa utbildningsprogram annars också skulle vara framgångsrika på arbetsmarknaden, säger Pekkarinen.
Enligt Pekkarinen kan intensivutbildning vara en bra affärsidé för ett företag, men han anser inte att offentliga sektorn ska erbjuda liknande utbildningsprogram.
– Problemet med vuxenutbildningen är att effekterna brukar vara väldigt svaga. I forskningen kan man se att utbildningsprogram som riktas till arbetssökande har väldigt dålig effekt. Men det är förvisso inte riktigt samma sak som dessa utbildningsprogram som erbjuder väldigt specifika yrkeskompetenser.
Orsaken till att arbetsmarknad och arbetssökanden inte hittar varandra beror enligt Pekkarinen på regionala orsaker. Det finns helt enkelt många som inte vill flytta till städer som behöver arbetskraft.
– Eftersom alla utbildningar är statligt finansierade beror kompetensgap på planeringsfel. Offentliga sektorns uppgift är att planera hur mycket arbetskraft olika branscher behöver i framtiden. Och det säger sig självt att det är mycket svårt att förutspå framtiden.
I internationell jämförelse är Finland bra på att utbilda rätt kompetens, säger Pekkarinen. Men i och med att arbetsmarknaden förändras snabbt måste Finland klara av att reagera på förändringen.
– Just nu gäller det att anpassa kompetensen inför framtiden. Automatisering och robotisering kommer att leda till att många finländares arbetsbild förändras. Det behövs nya kunskaper för att möta framtidens behov, säger Pekkarinen.

Academy utbildar it-konsulter på tre månader

Academys affärsidé är att utbilda personer inom yrken där det råder kompetensbrist på marknaden. 2015 grundades Academy i Sverige, 2017 kom Academy till Finland.
Idén med intensivutbildning kommer från USA, men konceptet har anpassats till nordiska förhållanden.
Det som skiljer Academy från andra intensivutbildningar är att de samarbetar med systerbolaget Academic Work. Därför kan de lova ett heltidsjobb direkt efter utexaminering.
För att komma in på utbildningen krävs motivation och logiskt tänkande. Rekryteringsprocessen inleds med tre test på webben: logiskt, numerärt och verbalt test. I testen sållas 80 procent av de sökande bort. Därefter väntar telefonintervju, vanlig rekryteringsintervju, referenstagning, motivationstest och personlighetstest.
Academy utbildar inte bara it-personal. I Finland har Academy bland annat utbildat teknisk personal tillsammans med energiservicebolaget Lease-Green. I Sverige utbildas personal inom läkemedelsbranschen, byggautomatisering och löneräkning.

ANDRA LÄSER