Sveriges statsminister varnar för rysk påverkan också i svenska val

Också svenska val kan utsättas för likadan påverkan som det amerikanska presidentvalet i höstas. Likaså kan andra europeiska länder drabbas. Det säger Sveriges statsminister Stefan Löfven. Underrättelserapporter har visat att Ryssland försökte påverka utgången i USA till Donald Trumps fördel.

Oroad. Det globala säkerhetsläget har försämrats kraftigt på kort tid, säger Sveriges statsminister Stefan Löfven på den årliga svenska försvarskonferensen i Sälen. Utvecklingen i Ryssland sammanfattar han med ord som "provokation, desinformation och militär aggression". Samtidigt vill han igen ha dialog med landet efter en tid av frusna kontakter.
SÄLEN Informations- och cybersäkerhet kommer högt upp när statsminister Stefan Löfven listar centrala hot mot Sverige. Det gör han på den årliga försvarskonferensen i svenska Sälen som inleddes på söndag.
HBL rapporterar från försvarskonferensen som pågår till och med tisdag.
Löfven säger att världen nyss har kunnat följa en "amerikansk valrörelse uppenbart påverkad av dokumenterade datastölder och falska nyheter".
– Det finns ingenting som säger att svenska val i framtiden kommer att vara fredade.
Enligt honom finns samma risk till exempel i Frankrike och Tyskland, som också går till val i år, och han säger sig tro att alla länder behöver fundera på de aspekterna.

Flera rapporter om påverkan

Redan nu förekommer falska regeringsbrev och Twitterkonton för regeringsmedlemmar samt också försök till dataintrång hos svenska myndigheter, enligt Stefan Löfven.
Han nämner inte Ryssland uttryckligen. I helgen kom ändå en rapport från amerikanska underrättelsemyndigheter som visar att Ryssland försökte hjälpa Donald Trump att vinna presidentvalet i USA genom påverkningskampanjer.
Utrikespolitiska institutet i Sverige har nyligen tagit fram en rapport som visar att rysk desinformation i Sverige har ökat, spridning av falska nyheter till exempel. Det här var enligt undersökningen speciellt uppenbart när den svenska riksdagen skulle rösta om värdlandsavtal med Nato – motsvarande beslut i Finland väckte ingen större diskussion.
Och enligt FRA, Försvarets radioanstalt, utförde "främmande makt" över 100 000 nätattacker mot Sverige i fjol, kunde SVT rapportera på söndagen. Talespersonen Fredrik Wallin talar om "aktiviteter från statliga utländska angripare mot svenska mål".
På en presskonferens får Stefan Löfven frågan hur Sverige skulle reagera om Ryssland försökte påverka svenska val – nästa riksdagsval hålls 2018.
– Det kommer aldrig kunna accepteras att ett annat land går in och påverkar demokratiska processer. Demokratin i ett land är till för dess lands befolkning.
Sverige behöver nu, enligt Stefan Löfven, "digital upprustning" med en nationell strategi som ska minska sårbarheten och också stärka medvetenheten om desinformation.

Sågas av motståndarna

Informationssäkerheten ingår i en ny nationell säkerhetsstrategi för Sverige som Stefan Löfven och regeringen offentliggjorde på söndagen, den första i sitt slag.
I den listas åtta olika hot, från militära hot till hälsohot (till exempel pandemier), från terrorism till klimatförändringen.
Bilden som Löfven målar upp om säkerhetsläget i Sveriges – och därmed också Finlands – närområden är dyster. Fokus är på Ryssland.
– Rysk utveckling kan sammanfattas med provokation, desinformation och militär aggression, säger han.
Redan före försvarskonferensen har den borgerliga oppositionen gått ut med krav på mer pengar till försvaret. Det är samma partier, Liberalerna undantaget, som har ingått en blocköverskridande försvarsuppgörelse med den rödgröna regeringen.
Missnöjet hos den borgerliga parten i den överenskommelsen har vuxit klart och misstron mot Sveriges försvarsförmåga är omfattande också bland det svenska folket vilket en färsk opinionsundersökning visar.
Kanske inte oväntat sågar oppositionen omedelbart säkerhetsstrategin – och pekar på att Löfven listar upp ett klart försämrat säkerhetsläge samtidigt som han och hans regering inte anslår några extra pengar till arbetet med att avvärja dem.
Till HBL säger Hans Wallmark, riksdagsledamot och försvarspolitisk talesperson för Moderaterna, att strategin varken är konkret vad gäller finansiering eller hur den ska omsättas.
– Det är ett antal mer eller mindre välvilliga formuleringar.

"Anslagsbingo"

I Sälen får Stefan Löfven upprepade gånger frågor om tilläggsanslag till försvaret. Han kontrar med att det var just borgerliga regeringar som avskaffade värnplikten och valde att fokusera på att Sverige ska delta i internationella operationer i stället för på ett försvar av den typ Finland har kvar.
– Bara för att några partier nu har anslagsbingo låter det som att det inte har hänt någonting, säger han och räknar bland annat upp att hans regering under året har sett till att Gotland igen har militär närvaro.
Några löften om pengar ger han inte, eftersom han säger att det är fel väg att gå. Först ska behovet diskuteras, och det vill han att fortsättningsvis ska göras i en bred sammansättning – även om sådana överenskommelser inte är en självklarhet i Sverige där blockgränserna är strikta.

ANDRA LÄSER