Nytt initiativ om vigsel av samkönade par inför kyrkomötet nästa vecka

Kyrkans syn på vigsel av samkönade par finns på agendan när kyrkomötet samlas i Åbo.

Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland har länge varit splittrad i frågan om vigsel och välsignelse av par av samma kön.
SPT
29.07.2021 17:23 UPPDATERAD 29.07.2021 17:25
Kyrkomötet samlas tisdag till fredag 3-6 augusti på Turun kristillinen opisto i Åbo.
Bland initiativen som lämnats in finns en begäran om att biskopsmötet ska bereda ett förslag till kyrkomötet om vigsel och välsignelse av par av samma kön.
En ändring av äktenskapslagen, som trädde i kraft 2017, gör det möjligt för par av samma kön att ingå äktenskap på lika villkor som heterosexuella par.
Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland har länge varit splittrad i frågan.
Enligt kyrkans äktenskapssyn är äktenskapet ett förbund mellan en kvinna och en man. Det konstaterade kyrkomötet i november 2015.
När biskopsmötet tog ställning till vigsel av samkönade par i oktober förra året kom de till slutsatsen att det inte finns någon anledning att ändra på kyrkans existerande anvisningar i frågan.
Kyrkans medlemmar, präster och även biskoparna har ändå olika uppfattning i äktenskapsfrågan. Flera präster har redan vigt par av samma kön.
Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland har knappt 4 miljoner medlemmar och är landets största religionssamfund.

ANDRA LÄSER