Partierna måste reagera på vagt engagemang

Hur är det egentligen fatt med partierna? Få litar på dem och allt färre vill vara medlemmar och delta i verksamheten. Det är dags för partierna att se över sin verksamhet så länge det ännu finns några medlemmar kvar.

Centern höll sin partikongress för några veckor sedan.
I början av 2020-talet skedde en dramatisk förändring ifråga om förtroendet för politiska beslutsfattare. En undersökning i fjol visade att ungefär hälften av finländarna litar mycket eller ganska mycket på beslutsfattarna. Fyra år tidigare var det bara var fjärde som gjorde det.

ANDRA LÄSER