Vänd på steken

Varför inte vända på steken så att arbetsgivarna i stället skulle åläggas att anställa arbetslösa?

Aktiveringssmodellen har nu varit i kraft i tre månader och det är viktigt att protesterna inte tynar bort. Modellen överför alltför mycket ansvar på de arbetslösa.
Ett exempel som belyser lägets allvar är kommunen Salla i Lappland där kommunen skapat ett system för att stöda arbetslösa: kommunen står för kostnader för korttidsjobb inom tredje sektorn (Lapin Kansa 22.3). En säkerligen bra lösning, men ingen hållbar sådan. Varför inte vända på steken så att arbetsgivarna i stället skulle åläggas att anställa arbetslösa – denna åtgärd skulle belönas med skattesänkningar eller motsvarande. Vi vill dock inte föreslå att varje arbetsgivare som inte anställer bestraffas och vi är medvetna om att det är tungt och dyrt att anställa folk, speciellt för småföretagare.
Vi vet alla att arbetstillfällen finns och att ett av de avgörande problemen är att den lediga arbetskraften inte har den kompetens som frågas efter. Det här problemet löses ju inte av att vi flyttar på ansvaret och initiativet, men visar kanske lite tydligare det absurda i situationen.
På det konkreta planet är bestraffningen marginell, även om den för många har betydelse. Vi tror dock att det mera handlar om andan bakom modellen – den urgamla idén om att den som är arbetslös inte vill arbeta, är alltför lat för att söka sig till arbete. Modellen matar de arbetslösa med tankar om att de är misslyckade och onödiga, medan det ju i stor utsträckning handlar om att tusentals arbetstillfällen rationaliserats bort med hjälp av den automatisering som upprätthålls på bekostnad av den mänskliga arbetskraften som blivit allt dyrare i drift. Dyra investeringar i automatiseringsutrustning har antagits på sikt bli billigare och effektivare.
Naturligtvis är överföringen en utopistisk tanke. Men vi tror att det är viktigt att se till vokabulären så att säga – attityden – och försöka hitta praktiska och kontinuitetsfrämjande lösningar. Om det allmänt ansågs vara arbetsgivarnas sak att råda bot på arbetslösheten skulle andan i samhället sannolikt bli bättre och klyftorna mellan dem som har och dem som inte har – jobb, pengar, makt och så vidare – sannolikt bli mindre i stället för att som nu växa så det knakar.

Branko Lampi

ordförande

Bianca Gräsbeck

styrelsemedlem

Mio Lindman

styrelsesuppleant

Åbo gröna vänster – VF:s svenskspråkiga lokalavdelning i Åbo

ANDRA LÄSER