Självständighetstal betonade bildning, gemensamt ansvar och framåtanda

Biskop Seppo Häkkinen: Vägen framåt är ett gemensamt ansvar för varandra och särskilt för de svagaste.

På självständighetsdagen blickar talare både tillbaka och mot framtiden.
Klockan 9 på måndagen ägde den nationella flagghissningen rum på Observatoriebacken i Helsingfors.
Evenemanget, där den finska flaggan hissas självständighetsdagen till ära, återvände till huvudstaden efter att det i fjol undantagsvis ägde rum i Tavastehus.
Riksdagens talman Anu Vehviläinen (C) höll ett tal där hon betonade bildningens och utbildningens betydelse för landet.
Hon gick igenom milstolpar i det självständiga Finlands utbildningssystem, såsom lagen om läroplikt som trädde i kraft år 1921 samt införandet av grundskolan.
Vehviläinen menade att alla barn och unga i Finland i dag har en reell möjlighet att studera så långt de vill.
Men, påpekade hon: bildning är mer än bara skolor och examina. Bildning syns framför allt i hur vi förhåller oss till våra medmänniskor.
"Man säger ofta att måttet på bildning är hur vi förhåller oss till de medmänskor som är i den svagaste och mest utsatta positionen. Jag tror att vi alla kan förbättra oss lite på den här punkten", sade Vehviläinen och tillade att advent är en bra tid att fundera på våra egna handlingar, ord och tankar.

Suomela: Titta också framåt

De grönas vikarierande ordförande Iiris Suomela höll i sin tur ett självständighetstal på sociala medier.
Suomela tackade för det stora arbete som tidigare generationer gjort, men blickade också framåt.
"Förutom våra krigsveteraner är det skäl att också tacka de som byggt välfärdsstaten: skötarna, läkarna och de andra stronga proffsen inom social- och hälsovården som gjort att vi lever längre och lyckligare än någonsin förr. Men de gjorde inte det arbetet för att vi ska stå och stampa på samma ställe påpekade Suomela.
Vår uppgift är att blicka bakåt men också framåt, och bygga ett Finland som vi i framtiden kan vara stolta över på samma sätt som vi i dag är stolta över de tidigare generationernas verk, sade Suomela.

Biskop: Vägen framåt är gemensamt ansvar

I sin predikan vid självständighetsdagens ekumeniska gudstjänst i Helsingfors domkyrka talade Seppo Häkkinen, biskop i S:t Michels stift, om storheten i att tjäna varandra.
Biskopen påminde om de oroliga krigstider som Finland genomlevt och undrade om vi kommer ihåg att vara tacksamma över det självständiga land och den välfärdsstat som vi har.
Häkkinen konstaterade att pandemin har lärt oss att livet är skört och oförutsägbart.
"Personalen inom hälso- och sjukvården arbetar på gränsen för vad de orkar med. Inställningen till vaccinationer delar människor. De ses ofta bara utifrån individens rättigheter och man förbiser det som är bäst för de andra och hela samhället. Vägen framåt är ett gemensamt ansvar för varandra och särskilt för de svagaste", sade Häkkinen.
Han menade att krigsgenerationerna lärt oss vikten av att arbeta för det gemensamma goda.
"Vi har lyckats bygga upp en nordisk civiliserad stat och ett välfärdssamhälle. Det här har varit möjligt då vi tillsammans har arbetat för det gemensamma goda. Också när coronapandemin nu fortsätter behöver vi bära ett gemensamt ansvar. Då orkar vi och klarar oss", sade Häkkinen.

ANDRA LÄSER