Ny räkning för västmetron chockar toppolitiker

Västmetron blir dyrare och Helsingfors betalar ytterligare 20 miljoner euro. Stadsstyrelsen är överraskad.

Gissningar, grova uppskattningar, drömmar och förhoppningar – metrobyggets ökade kostnader har överraskat beslutsfattarna i flera års tid. Nu kommer räkningen.
Tommy Pohjola
09.03.2016 04:45
Toppolitikerna i Helsingfors fick på måndagen ta del av västmetrons uppdaterade kostnadsberäkningar. Helsingfors andel av metrobygget i Esbo har stigit med tiotals miljoner euro på ett drygt år.
2014 sades det att Helsingfors betalar 281,9 miljoner euro. Summan är nu 325 miljoner euro vilket överskrider de beviljade anslagen med 20 miljoner euro, enligt Västmetrobolaget.
Västmetrobolaget säger att kostnaderna ökat för att säkerhetskraven är strängare jämfört med det gamla banavsnittet, de nya stationerna ska vara så lättillgängliga som möjligt, undersökningarna av berggrunden kostade överraskande mycket och så har man haft problem med att täta tunnlarna.
Ursprungligen skulle det kosta 713,6 miljoner euro att bygga västmetron, vilket motsvarar 848 miljoner euro i dagens penningvärde. Jämfört med projektplanen har kostnaderna ökat med 240 miljoner euro eller nästan 30 procent till 1 088 miljoner euro.
– När stadsstyrelsen informerades förra gången sades det att nu blir det inte fler kostnadsökningar. Och nu är vi här igen. Så här kan man inte hålla på samtidigt som vi tvingas spara en miljon här och en annan där, säger en förbannad Marcus Rantala (SFP).
Samlingspartiets Lasse Männistö rasade på Facebook genast efter stadsstyrelsens möte.
– Det här är ofattbart. För två år sedan godkände stadsstyrelsen överskridningar och det intygades att det verkligen är sista gången det sker. Det här kan inte sopas under mattan. I ett privat företag skulle ansvarspersonerna bytas ut.

Metrobanan byggs ut från Gräsviken via Drumsö till Esbo. Under den första fasen färdigställs en 14 kilometers banlinje från Gräsviken till Mattby med åtta nya stationer.
Västmetron ska starta den 15 augusti.
Banan byggs av Västmetrobolaget som ägs av Helsingfors och Esbo.
Männistö hoppas att Västmetrobolagets styrelse startar en extern utredning.
Det är inte så lite trasig telefon över de senaste förvecklingarna då Helsingfors stad har två representanter i Västmetrobolagets styrelse, budgetchef Tuula Saxholm och Trafikverkets vd Ville Lehmuskoski, som också är vice ordförande i styrelsen. Biträdande stadsdirektör Pekka Sauri har full insyn i hela metroprojektet då trafik ingår i hans ansvarsområde.

”Huvudlöst, absurt”

Revisionsnämnden har i uppdrag att granska hur staden sköter ekonomin och lever upp till de mål som stadsfullmäktige sätter upp. Nämnden har i en tidigare årsberättelse kritiserat metroprojektets ledning för icke-realistisk budgetering.
– Nyligen sades det att det kanske finns ett behov av ett litet tilläggsanslag. Det här är huvudlöst, absurt. Jag tycker det börjar bli dags för någon att bära ansvar, säger Patrik Gayer (SFP) som är medlem i revisionsnämnden.
Han är också besviken på projektledningens sätt att ständigt försöka få allt att framstå i bra dager.
– Och det här argumentet som alltid förs fram att när vi redan investerat så här mycket så måste vi bara gå vidare. Den här förklaringen som man alltid får höra då offentliga projekt går över budgeten är skitprat. Någonstans har det ju gått ordentligt fel och någon borde bära ansvar.
Tongångarna är lugnare i Esbo. Där är stadsstyrelsen medveten om kostnadsutvecklingen.
– Det är ju klart att en överskridning med 240 miljoner euro är illa, men den här summan påverkar inte Esbos andel av de totala kostnaderna eftersom vi redan tidigare beslutat hur stora överskridningarna får vara för vår del. Det är givetvis beklagligt, men man kan inte lämna projektet halvgjort, säger Christina Gestrin (SFP), stadsstyrelsemedlem i Esbo.

Sauri förvånad

Västmetrons kostnadsökning är en ”obehaglig nyhet” för biträdande stadsdirektör Pekka Sauri.
– Det fanns ingen information om detta så sent som på hösten, säger han.
Enligt Sauri ”är det klart att staden kräver en grundlig utredning av Västmetrobolaget”, om hur och i vilka skeden kostnadsökningarna kommit till och speciellt om vad som hänt så sent på projektets målraka.
– Arbetsledningen måste granskas noggrant.
Det är stadsborna som betalar för överskridningarna. Helsingforsregionens trafik HRT har tidigare sagt att kollektivtrafiken i hela huvudstadsregionen blir dyrare bland annat på grund av västmetrobygget.
Lägesrapporten diskuteras till följande i trafikverkets direktion. Efter det är det stadsstyrelsens tur igen och slutligen kommer stadsfullmäktige att väsnas och gräla om pengarna.
– Projektets kostnader inklusive ökningen måste täckas från stadens (städernas) budget och eventuellt också med biljettinkomster, säger Pekka Sauri.

ANDRA LÄSER