Fortumdirektör ser populism i energipolitiken – "Vindkraften är redan billig och behöver inget stöd"

Vad kostar elen i Norden just nu och vilket blir priset om någon månad eller några år? Fortums analytiker följer kontinuerligt med utvecklingen och Simon-Erik Ollus hoppas på ett bättre nordiskt samarbete inom hela kraftsektorn. Bild: Cata Portin

Den energipolitiska diskussionen präglas både av populism och av nationalism. Politikerna diskuterar verktyg i stället för målsättningar och strategi och framför allt ser de inte vikten av regionalt samarbete, anser Fortum-direktören Simon-Erik Ollus.

Norden kommer att vara först i världen med energiomställning till en elproduktion utan utsläpp av koldioxid, en nordisk Energiewende. De nordiska länderna har över huvud taget varit föregångare då det gällt att utveckla elmarknadens strukturer. Vi har skapat något unikt och regionalt, i dag agerar de flesta beslutsfattare som om vi levde i en nationell helhet, konstaterar Simon-Erik Ollus, direktör med ansvar för handel och optimering av kraftproduktion på Fortum.

– Vi har en bra bas, men utan en stark nordisk vision och gemensamma målsättningar så kommer den nordiska nyttan att gå förlorad, säger Ollus.

Norden är på god väg mot en kraftproduktion utan koldioxid. Att området har gott om vattenkraft är en god start, men också kärnkraften, vindkraften som stadigt ökar och biokraften innebär att kolkraften inte behövs speciellt länge till.

– Men vi når det här bara om vi fungerar i en regional helhet. Att då till exempel tala om att nationellt lagstifta bort kol är bara populism, den försvinner ändå, säger Ollus.

Hör grannarna

Fortum både producerar och säljer el i flera nordiska länder, Baltikum och Polen. Det ger Ollus en bred syn på den nordiska marknaden och det ger Fortum ett intresse av att utveckla samarbetet och skapa enhetliga nordiska strukturer.

– Energipolitiken är nationell, men när man gör upp nationella energistrategier borde ett minimikrav vara att höra grannarna och lyssna på vad de har för planer. Marknaden är dynamisk, beslut i ett land påverkar alltid också grannländerna, säger han.

Nokias tidigare koncernchef Jorma Ollila presenterade i somras en rapport han gjort på uppdrag av de nordiska energiministrarna om hur man borde utveckla det nordiska energisamarbetet. Den tycker Ollus är mycket bra. Den viktigaste rekommendationen i rapporten är förslaget att de nordiska länderna borde samarbeta inom alla områden i energipolitiken.

Elhandeln mellan de nordiska länderna fungerar. Finland importerar till exempel just nu omkring en femtedel av den el som används här från Sverige, eftersom den svenska vattenkraften är billigare att importera än att producera el med finsk fossil produktion.

– Miljön och välfärden tackar, men samtidigt blir vi allt mer beroende av svensk produktion, säger Ollus.

Vindkraften kommer starkt

Den traditionella modellen där man producerar el med de energikällor som är billigast och efter hand som efterfrågan ökar tar dyrare produktionsmetoder i bruk gäller fortfarande. Det betyder att basen i Norden utgörs av vattenkraft och kärnkraft. Men utöver dem är nu vindkraften en ny och förmånlig produktionsmetod.

– Vindkraften är redan i dag billig och behöver inget stöd. Faktum är att vi tidvis har ett överutbud på el och det håller elpriserna låga.

Vindkraftens utmaning är att det blåser ojämnt, och vi vet bara med någon timmes framförhållning vilken den egentliga produktionen blir, det skapar volatilitet i elsystemet, påpekar Ollus. Han efterlyser en flexiblare elmarknad som kan reagera på varierande produktionsvolymer på kort varsel.

Det är inte bara vindkraften som förändrar elmarknaden, utan också ny teknologi och konsumenternas behov att delta. Fortum har nyligen börjat erbjuda en ny tjänst som ger kunderna en möjlighet att styra eltillförseln från deras varmvattenberedare då elkonsumtionen är som högst och elsystemet är belastat. Sådana lösningar betyder att man inte i behöver köra i gång till exempel ett kolkraftverk för att täcka efterfrågan då konsumtionen är som störst. Hushållens tillgång till varmvatten påverkar det däremot i praktiken inte alls.

– I den gamla världen optimerade vi produktionen efter efterfrågan, i dag optimerar vi både konsumtion och produktion och det vinner alla på, kunden, miljön och energisystemet, säger Ollus.

El viktigt lockbete

Den nordiska elen för industrikunder hör i dag till de billigaste i världen. El är en viktig råvara för många verksamheter och Ollus understryker att det för den nordiska marknaden är viktigt med el också då det gäller att locka ny industri som prioriterar hållbarhet, sådant som datacentraler eller batterifabriker.

Osäkerhet i energipolitiken och stora olikheter i till exempel lagar, skatter och stöd inom området, helt enkelt allt där det finns friktion mellan länderna, höjer elpriset och skapar osäkerhet. Över tid skulle det gälla att harmonisera också de tekniska standarderna i vår gemensamma Nordiska marknad, påpekar han.

– Det finns så mycket nytta i en väl fungerande nordisk elmarknad. Nu måste politikerna vara visionärer, se på den nordiska helheten och skapa ett värde i den. Möjligheterna ligger allt mera att hantera den fysiska verkligheten, med ökad osäkerhet och volatilitet i systemet.

Simon-Erik Ollus understryker att i stället för att se till skillnader skulle det nu gälla att utveckla det fina som finns på den nordiska elmarknaden. I stället för att diskutera om och hur nätförbindelserna ska byggas ut så är det bara att bygga, behovet finns och alla drar nytta av det.

Aktia hjälper dig att tänka framåt

De flesta finländare har idag koll på att hem, fritidsbostad och fordon behöver försäkras för att hålla ekonomin i balans om allt inte går som planerat. När det kommer till personförsäkringar är läget ett annat. Jämfört med många andra länder har Finland ett bra socialskydd och många förlitar sig på att man får tillräckligt stöd för att klara sig ekonomiskt om något allvarligt inträffar. Men hur långt räcker socialskyddet egentligen? Hur påverkas livet om man insjuknar allvarligt och inte längre kan arbeta? Klarar sig familjen ekonomiskt utan en förälder? 9.4.2020 - 00.00

Mer läsning