Slutsumman på Kronbroarna stiger till närmare 800 miljoner euro

Kostnaderna för Kronbroarna i Helsingfors ser ut att öka dramatiskt. Nu sipprar summor fram som visar att de blir hundratals miljoner euro dyrare än tänkt.

För att Kronbroarna ska kunna byggas behöver man göra arbeten i Hagnäs, bland annat byta ut rör och riva Hagnäs bro, som syns på bilden. Kostnaderna för det här har nu nästan femfaldigats.
Projektet Kronbroarna får en prislapp som är iögonfallande. Räknar man ihop alla delar av jätteprojektet landar det hela på 785 miljoner euro.
Under onsdagen blev det klart att de anslutande byggena blir nästan femfaldigt dyrare än man tänkt sig. De ökar från 50 miljoner euro till 235 miljoner.
Ett av dem startade i slutet av maj i Hagnäs. Där byts bland annat rör och kablar ut, och senare ska Hagnäs bro rivas och ersättas med en ny bro.
Andra anslutande byggen ska göras i centrum, Kronbergsstranden och Fiskehamnen. Men det är Hagnäsbygget som kostar skjortan.
Till saken hör att själva Kronbroarna inte kan bli till utan de här anslutande byggena.
"Det är helt ofattbart att kostnaderna för stora trafik- och byggprojekt stiger så här dramatiskt. För Kronbroarna motsvarar överskridningsprognosen nu, redan innan det egentliga projektet startat, årsbudgeten för en mellanstor finländsk kommun", säger borgmästaren Jan Vapaavuori (Saml) i ett pressmeddelande.
Han startar nu en utomstående specialutredning om hur utgifterna kunnat stiga så här mycket. Utredarna på revisionsbolaget KPMG ska också titta på hur de olika skedena av beslutsfattandet har sett ut.

"Rensas omsorgsfullt"

Det är inte bara de anslutande byggena som blir dyrare. Under onsdagen klarnade också att priset för materielanskaffningarna för spårvägen, och det omstridda hybridkvarteret med en depå i Uppby på Degerö skulle stiga från tidigare 115 miljoner euro till 180 miljoner.
Helsingfors stadstrafik har redan beställt 23 snabbspårvagnar för 97,6 miljoner euro. Det är specifikt hybridkvarteret som kostar mer än planerat.
"Oavsett vad orsakerna till de förändrade utgifterna är, är det klart att det måste rensas i dem omsorgsfullt. Man har talat om det här temat i åratal, men ändå framträder så här okontrollerade fall", säger borgmästaren.

Ny kalkyl om spåravsnitt

Det som kan upplevas som förvirrande med Kronbroarna är att man i allmänheten främst har talat om den summa som politikerna i stadsfullmäktige godkände år 2016. Men den gäller enbart det så kallade spåravsnittet, det vill säga de tre broarna, spårvägen som går över dem samt nya allmänna områden på Högholmen.
Den summa, som i dag närapå har femfaldigats, godkändes inte då. Enligt en tjänstemannakälla har fullmäktige däremot senare sagt ja till utvecklingen av Hagnäs i och med flera detaljplanebeslut.
Däremot framgår inte vem eller om någon behöver godkänna de 235 miljoner euro som tilläggsbyggena väntas kosta.

"Är ohälsosam"

År 2016 godkände fullmäktige det så kallade spåravsnittet. Då kom man fram till att det högst fick kosta 260 miljoner euro. Men i januari i år visade en prognos att summan stigit till 350 miljoner euro. Och räknar man därtill med prisnivån för i år är summan 370 miljoner euro.
En ny kalkyl för spåravsnittet är utlovad till i sommar, och den har ännu inte kommit. Det är fullt möjligt att även den summan stiger, även om staden meddelat att man försöker få ner kostnaderna.
Frågan om själva spåravsnittet får kosta mer än tänkt blir en fråga som avgörs först efter kommunalvalet.
"En kultur där massiva kostnadsöverskridningar gång på gång bara kvitteras, är ohälsosam, och inte i linje med god förvaltning, ansvarsfull ekonomi eller professionellt processledarskap", säger Jan Vapaavuori.
Björn Månsson, ordförande för Svenska folkpartiets stadsfullmäktigegrupp, kommenterar Vapaavuoris utspel som intressant. Månsson kritiserade broprojektet som för dyrt när frågan var uppe i stadsfullmäktige 2016.
– Det var jag som lade fram frågan om återremittering av frågan då, säger han.
Månsson välkomnar Vapaavuoris initiativ.
– Han satt ju inte i stadsfullmäktige 2016 så han är fri att kritisera. Jag är villig att kalla det ett hjältedåd, fast timingen några dagar inför kommunalvalet gör ju att det ser ut som en pik mot biträdande borgmästare Sinnemäki, det här är ju ett ärende i hennes sektor.
Månsson säger att SFP-gruppen kommer att föreslå andra alternativ på nytt när det är dags att diskutera budgeten igen.
– Jag har sagt att det här är ett tecken på storhetsvansinne i Helsingfors, för det här projektet är alldeles på tok för dyrt. Det finns en tendens att sälja stora projekt för en billig peng till oss beslutsfattare och sedan räkna med att budgeten kan svälla. Så ska det inte vara.
Anni Sinnemäki (Gröna) själv säger till HBL att hon ser utredningen som en bra sak.
– Frågan har framskridit under vintern och det här är en alldeles utmärkt tidpunkt för utredningen, säger hon.
Sinnemäki välkomnar en utomstående utredare.
– Det är bra om KPMG kan se var det kan ha gått fel. Vi måste sträva efter att kostnadskalkylerna ligger nära de förverkligade kostnaderna.
Artikeln har uppdaterats.

Det här kostar Kronbroarna

År 2016 tänkte man sig att spåravsnittet samt materialanskaffningen och hybridkvarteret med depån sammanlagt skulle kosta 380 miljoner euro.
De anslutande byggena skulle kosta 50 miljoner euro.
Slutsumman skulle då ha varit 430 miljoner euro.
Nu i juni i år är kostnaderna för spåravsnittet, materialet och hybridkvarteret uppe i 550 miljoner euro.
De anslutande byggena skulle kosta 235 miljoner euro.
I dessa byggen är Hagnäs dyrast, 170 miljoner euro, medan det som görs på Degerö kostar 24 miljoner och utgifterna på Knekten på Fiskehamnen och på Högholmen uppgår till 15 miljoner euro.
Den nya prislappen för hela broprojektet väntas landa på 785 miljoner euro.
Frågan om vad hybridkvarteret får kosta blir en fråga för stadsfullmäktige senare.
Så lär det också gå för spåravsnittet, eftersom det väntas överskrida den godkända budgeten.

ANDRA LÄSER