Elokapina återvänder till Mannerheimvägen – polisen varnar för betydande trafikstörningar

På onsdagen börjar Elokapina sitt tio dagar långa uppror. På torsdag återvänder miljörörelsen till Mannerheimvägen.

Elokapina är Extinction Rebellions finländska motsvarighet. Bilden är tagen under en tidigare demonstration.
Vera Arhippainenvera.arhippainen@hbl.fi
05.10.2022 11:20
På sin hemsida informerar Elokapina att de kommer att demonstrera i Helsingfors varje dag från den 5 till 14 oktober.
”Under det tio dagar långa upproret kommer vi att kräva konkreta och socialt rättvisa åtgärder av den finska regeringen för att stoppa förlusten av natur i Finland och andra länder”, skriver Elokapina.
Planen är att aktivisterna tar över Mannerheimvägen på torsdag eftermiddag den 6 oktober. Sedan arrangeras flera andra evenemang och demonstrationer under de följande dagarna. Aktivisterna återvänder till Mannerheimvägen fredagen den 14 oktober.
Upproret går under namnet Luontokatokapina (Naturförlustrevolten).
Enligt miljörörelsen har över 450 personer för tillfället anmält sig till demonstrationen på torsdagen.

Polisen varnar för trafikstörning

Helsingforspolisen påpekar i ett pressmeddelande att Mannerheimvägen inte lämpar sig för demonstrationer.
”Polisen förhandlar med arrangörerna för att demonstrationerna inte ska orsaka orimliga störningar för andra stadsbor. Polisen har till uppgift att trygga demonstranternas yttrandefrihet samt den allmänna ordningen och säkerheten”, säger överkommissarie Jarmo Heinonen i ett pressmeddelande.
Om demonstration genomförs på ett sätt som väsentligt strider mot lag, äventyrar allmän ordning och säkerhet eller hindrar trafiken, kan polisen ingripa i tillställningens gång genom att ge anvisningar och föreskrifter, meddelar Helsingforspolisen. I sista hand skulle de avsluta demonstrationen.
Enligt Elokapina har de flesta av demonstrationerna tillkännagivits offentligt.

Elokapinas krav under demonstrationerna

Krav 1: Skydda skogarna
Minst 30 % av Finlands landareal måste skyddas – inklusive alla återstående naturskogar.
Krav 2: Stoppa den intensiva boskapsuppfödningen
Stoppa djurproduktionen som orsakar förlust av biologisk mångfald och djurlidande och övergå till ett växtbaserat livsmedelsproduktionssystem.
Krav 3: Ta ansvar
Klimatskuld hänvisar till de historiskt ackumulerade utsläppen från den globala norden och deras konsekvenser i den globala södern. I klimatskuldens namn måste den globala söderns statsskulder avskrivas.

ANDRA LÄSER