Gör så här om du har lindriga symtom eller exponerats

Myndigheterna rekommenderar nu hemmatest för personer som exponerats för coronaviruset eller har lindriga symtom på luftvägsinfektion.

Myndigheter rekommenderar nu hemmatest ifall man exponerats för coronaviruset.
Social- och hälsovårdsministeriet rekommenderar nu att personer som exponerats för coronaviruset eller har lindriga symtom på luftvägsinfektion ska testa sig hemma. Ministeriet uppger att de så kallade hemmatesten är relativt tillförlitliga, men påminner ändå att hemmatesten inte har en officiell status. Det betyder att ett positivt resultat i ett hemmatest inte kan användas för eventuella officiella isoleringsbeslut, förmåner, karantänsbeslut eller covidintyg.
När det gäller familjer rekommenderar ministeriet att alla i familjen testar sig samtidigt om någon uppvisar symtom. Dessutom ser ministeriet gärna att symtomfria som exponerats för coronaviruset gör minst två självtester med tre dagars mellanrum.
Ifall ett hemmatest ger ett positivt resultat ska man bete sig på samma vis som om testresultatet skulle komma från sjukvården. Det innebär frivillig isolering och en minimering av kontakterna med andra personer, samt att den smittade meddelar andra personer de varit i kontakt med de senaste dygnen om testresultatet och eventuell exponering.
Ifall man testat positivt i ett hemmatest men behöver ett officiellt testresultat för exempelvis dagpenning ska man testa sig vid en officiell teststation. Ifall man hör till en riskgrupp, är gravid, har allvarliga symtom eller jobbar inom vården ska man också testa sig vid en teststation.
Ministeriet påminner om att hemmatesterna inte är en ersättning för vård, ifall man är sjuk ska man fortfarande uppsöka vård.

ANDRA LÄSER