Ledare: Orkeslösa och konfliktfyllda regeringar – orsakerna varierar

Är det omöjligt för regeringar att överleva hela sin period med äran i behåll i dagens Finland? Regeringen Marin verkar hålla ut, men utan intern sammanhållning. Men orsakerna till de återkommande problemen i slutet av perioderna under de senaste tio åren varierar.

Statsminister Sanna Marin (SDP) och finansminister Annika Saarikko (C) i riksdagen 9.11.2022 då regeringen besvarade oppositionens interpellation om EU-kommissionens förslag att restaurera naturen, som skapade konflikter i regeringen trots att man redan hade fattat ett beslut. Sedan kom konflikten kring sametingslagen.
LedareSusanna Ginmansusanna.ginman@hbl.fi
22.11.2022 13:59 UPPDATERAD 22.11.2022 16:12
Förklaringen till den bristande uthålligheten är inte så enkel att det är partierna och politikerna det är fel på.

ANDRA LÄSER